(22) 810 46 17 sekretariat@ckziu.waw.pl

kursy kwalifikacyjne KKZ

DZIENNIK LEKCYJNY

BIBLIOTEKA
ON-LINE

Co to są Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe /KKZ/?

• Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dostępne w Centrum Kształcenia Ustawicznego to nowa forma kształcenia ustawicznego osób dorosłych i sposób na zdobycie nowego zawodu.

• KKZ mają na celu przede wszystkim zwiększyć szanse na znalezienie nowej, atrakcyjnej pracy bez konieczności rezygnowania z obecnych zobowiązań zawodowych oraz bez uszczerbku dla życia prywatnego.

Jakie warunki muszę spełnić żeby dostać się na kurs KKZ?

• Uczestnikiem kursów mogą zostać osoby dorosłe bez względu na wykształcenie. Nie ważne czy masz wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie czy też wyższe Podstawą do ubiegania się o przyjęcie na kurs dla jest świadectwo ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej bądź zawodowej.
• Wymagane dokumenty: wniosek (w wersji papierowej lub elektronicznej), świadectwo ukończenia szkoły, 2 podpisane fotografie legitymacyjne o wymiarach 30 x 42 mm, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy /skierowanie wydawane jest przez CKU).
Wniosek do pobrania w wersji papierowej
Wniosek do zapisu w wersji on-line

Jak wygląda nauka na kursie KKZ?

• Kształcenie podczas KKZ odbywa się w systemie zaocznym.
• Programy oraz wymiar godzin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie.

Co zyskuje po skończonym kursie KKZ?

 • Absolwent otrzymuje zaświadczenie wydane na druku MEN poświadczające ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.
• Absolwenci Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego mogą przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w zakresie danej kwalifikacji.
• Osoba, która zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające daną kwalifikacje.
• Osoby posiadające wykształcenie średnie uzyskują ponadto dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie TECHNIKA.
• Jeżeli uczestnik kursu nie posiada aktualnie wykształcenia średniego, taki dyplom otrzyma w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w każdym momencie po uzupełnieniu wykształcenia i złożeniu stosownego wniosku wraz z oryginałem dokumentu potwierdzającego uzyskanie wykształcenia średniego.
• Wymagane dokumenty: wniosek (w wersji papierowej lub elektronicznej), świadectwo ukończenia szkoły, 2 fotografie, zaświadczenie z medycyny pracy (po wydaniu skierowania przez CKU).

Zadzwoń i dowiedz się na jakie kierunki obecnie prowadzimy rekrutację KKZ.
Zapraszamy do kontaktu!

Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Grenadierów 30a, 04-062 Warszawa
tel. 22 810 46 17 w. 21 lub 26