(22) 810 46 17 sekretariat@ckziu.waw.pl

Technik usług kosmetycznych

DZIENNIK LEKCYJNY

BIBLIOTEKA
ON-LINE

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Nauka jest bezpłatna

Kwalifikacja

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Okres nauczania

2 lata

Tryb nauczania

zaoczny

Symbol

514207

Technik usług kosmetycznych przeprowadza diagnozę kosmetyczną oraz wykonuje zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej (zachowawczej), leczniczej i upiększającej w obrębie twarzy i całego ciała oraz zabiegi fizykoterapeutyczne. Udziela porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej. Sporządza i stosuje środki niezbędne do wykonywania zabiegów kosmetycznych. Przeprowadza pielęgnację i upiększanie oczu, różnych rodzajów cery oraz całego ciała. Wykonuje manicure i pedicure. Prowadzi pielęgnację skóry głowy i włosów.

Specyfika tego zawodu polegająca na kontakcie z ludźmi wymaga szczególnych cech charakteru, predyspozycji psychofizycznych oraz wysokiej kultury osobistej. Kosmetyczka prowadząca własną działalność jako przedsiębiorca, musi wykazać się umiejętnościami zarządzania salonem kosmetycznym oraz zarządzania personelem.

Możliwości zatrudnienia dla TECHNIKA USŁUG KOSMETYCZNYCH

gabinety kosmetyczne
salony odnowy biologicznej
salony SPA
gabinety pielęgnacji dłoni i stóp
własny gabinet kosmetyczny
firmy kosmetyczne

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

– Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie kosmetycznym
– Komunikacja społeczna i podstawy marketingu
– Zarys anatomii i fizjologii człowieka
– Język angielski zawodowy
– Chemia kosmetyczna
– Dermatologia
– Fizykoterapia w kosmetyce
– Kosmetologia
– Podstawy żywienia
– Technologie informatyczne w gabinecie kosmetycznym

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

– Pracownia kosmetyki twarzy i ciała
– Pracownia kosmetyki dłoni i stóp
– Pracownia makijażu i stylizacji
– Pracownia fizykoterapii
– Pracownia chemii kosmetycznej
– Pierwsza pomoc

Przedmioty ogólnokształcące

– Podstawy przedsiębiorczości

Egzamin państwowy potwierdzający kwalifikację FRK.04. odbywa się pod koniec IV semestru.

Co otrzymam po ukończeniu szkoły i zdanym egzaminie zawodowym?

Świadectwo ukończenia szkoły

Dyplom zawodowy

Certyfikat kwalifikacji zawodowych

Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenie dokumentów na dany kierunek?

wniosek o przyjęcie do szkoły – druk do pobrania lub na miejscu w sekretariacie szkoły

• świadectwo ukończenie szkoły średniej – oryginał, odpis, duplikat, notarialna kopia
• dwie aktualne fotografie legitymacyjne /30 x 42 mm/ – podpisane
• zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie /skierowanie dostępne w sekretariacie szkoły/
• zaświadczenie o badaniu na nosicielstwo
• zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B
• osoba niepełnosprawna – orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności

Chcę zapisać się na kierunek TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

* zgoda wymagana do przesłania formularza