(22) 810 46 17 sekretariat@ckziu.waw.pl

rekrutacja on line

DZIENNIK LEKCYJNY

BIBLIOTEKA
ON-LINE

O przyjęciu do Medycznej Szkoły Policealnej nr 4 decyduje kolejność zgłoszeń.

Nie zwlekaj z decyzją i zapisz się na wybrany przez siebie zawód kształcenie już dziś!

 

Jak to zrobić?

 

Krok 1

Wypełnij formularz rekrutacji on-line do Medycznej Szkoły Policealnej nr 4 w Warszawie

Krok 2

Wybierz opcję WYŚLIJ

Krok 3

Zaczekaj na kontakt ze strony naszej szkoły

Krok 4

W ciągu 10 dni dostarcz do sekretariatu szkoły komplet wymaganych dokumentów

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenie dokumentów na dany kierunek?

• świadectwo ukończenie szkoły średniej – oryginał, odpis, duplikat, notarialna kopia
• wniosek o przyjęcie do szkoły – druk do pobrania lub na miejscu w sekretariacie szkoły
• dwie aktualne fotografie legitymacyjne /30 x 42 mm/ – podpisane
• zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie /skierowanie dostępne w sekretariacie szkoły/
• zaświadczenie o badaniu na nosicielstwo
• zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B
• osoba niepełnosprawna – orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności

Chcę zapisać się na wybrany kierunek

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

* zgoda wymagana do przesłania formularza