(22) 810 46 17 sekretariat@ckziu.waw.pl

Polityka prywatności

DZIENNIK LEKCYJNY

BIBLIOTEKA
ON-LINE

PRZEJDŹ DO:

1. Najważniejsze informacje
2. Dane osobowe
    – uprawnienia
    – bezpieczeństwo
    – odbiorcy danych
    – czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach
3. Pliki cookies
4. Logi serwera

Administratorem danych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie, ul. Grenadierów 30A 04-062 Warszawa, tel. (22) 810-46-17, e-mail: sekretariat@ckziu.waw.pl. Inspektor Ochrony Danych Michał Dydek, e-mail: iod@ckziu.waw.pl.

1. Najważniejsze informacje

Kontaktując się ze nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji – SSL (przesyłane dane są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji nie mogą być odczytane przez osoby trzecie).

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Wykorzystujemy pliki cookies (patrz: pliki cookies – poniżej).

2. Dane osobowe

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach – poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo do sprostowania danych osobowych,
• prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze, czyli masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że skontaktujesz się z IOD – Michał Dydek, e-mail: iod@ckziu.waw.pl. Podany adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy, np. przy świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień. Twoje dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

• cyber_Folks S.A. jest (kei.pl) – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze (hosting strony) oraz obsługi kont pocztowych,
• osoby odpowiedzialne za obsługę informatyczną, w szczególności wsparcie techniczne strony internetowej – mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Czyje dane przetwarzam i na jakich zasadach
Pani/Pana dane osobowe: będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z realizacją procesu rekrutacji oraz celów dydaktycznych, wychowawczych i prowadzenia dokumentacji Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego; mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji dokumentów (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt); nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidulanej.

3. Pliki cookies

Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Wykorzystujemy pliki cookies:
• cookies własne – w celu zapewnienia prawidłowego działania strony,
• cookies podmiotów trzecich – zostały opisane poniżej.

Google Analytics – Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podejmuję działania w oparciu o prawnie uzasadniony interes, polegający na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji mojej strony internetowej. Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej (anonimizacja IP).

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z mojej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Google reCAPTCHA Dostawcą usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). reCAPTCHA umożliwia sprawdzenie, czy dane na mojej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) wprowadzone zostały przez człowieka, czy zautomatyzowany program. W tym celu, na podstawie różnych czynników, reCAPTCHA analizuje zachowanie użytkowników odwiedzających strony. Powyższa analiza rozpoczyna się automatycznie, po wejściu przez użytkownika na stronę internetową. Do przeprowadzenia analizy reCAPTCHA wykorzystuje różne informacje (np. adres IP, czas trwania wizyty na stronie internetowej czy wykonane przez użytkownika ruchy myszą). Dane zgromadzone podczas analizy przekazywane są do Google. Analizy reCAPTCHA są w pełni przeprowadzane w tle. Goście strony internetowej nie są informowani o przeprowadzaniu analizy. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Administrator strony ma uprawniony interes w zakresie ochrony przed bezprawnym, zautomatyzowanym wejściem w posiadanie zabezpieczonych danych komputerowych oraz przed SPAMem. Dodatkowe informacje na temat Google reCAPTCHA oraz polityka prywatności Google znajdują się pod następującymi adresami internetowymi:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
https://www.google.com/recaptcha/intro/v3beta.html

4. Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Dane zapisane w logach serwera to m.in.: Twój adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Nie są one kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.