(22) 810 46 17 sekretariat@ckziu.waw.pl

historia

DZIENNIK LEKCYJNY

BIBLIOTEKA
ON-LINE

Historia CKZiU w Warszawie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie powstało z połączenia dwóch szkół Medycznej Szkoły Policealnej Nr 1, która swoją siedzibę miała przy ul. Świętojerskiej 9 oraz Medycznej Szkoły Policealnej Nr 4 z siedzibą przy ul. Grenadierów 30A.

Każda z tych szkół ma swoją bogatą historię:

Historia Medycznej Szkoły Policealnej Nr 1

Szkoła rozpoczęła swą działalność jako Liceum Medyczne nr 3, pierwszy dzwonek zabrzmiał w budynku przy ul. Szczawnickiej 1 (Grochów), gdzie umieszczono tymczasowo szkołę razem z Technikum Ekonomicznym. Liceum kształciło w zawodzie pielęgniarki.

1.IX.1964 r.
W drugą rocznicę swego istnienia, szkoła rozpoczynała pracę w budynku przy ul. Obrońców 31 – willa na Saskiej Kępie. Lokum własne ale znowu tymczasowe.

1.IX.1967 r.
LM nr 3 po połączeniu z LM nr 5 otrzymało własny budynek dostosowany do potrzeb 15 oddziałowej szkoły przy ul. Świętojerskiej 9.
Uroczyste otwarcie odbyło się 4.IX.1967 r.

1968 r.
Liceum Medyczne nr 3 otrzymuje imię patrona – Jędrzeja Śniadeckiego. Szkole wręczono sztandar oraz odsłonięto tablicę pamiątkową.

1.IX.1983 r.
Powstaje Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 dla Pracujących.
Od tej chwili obie szkoły: LM nr 3 oraz MSZ nr 1 funkcjonują jako Zespół Szkół Medycznych nr 2.

31.VIII.1992 r.
Zostaje zamknięte Medyczne Studium Zawodowe Nr 1, na jego miejsce powstaje Medyczne Studium Zawodowe nr 14, jako szkoła pomaturalna, kształcąca w systemie dziennym w zawodzi pielęgniarki.

01.IX.2005 r.
Szkoła zmienia formę organizacyjną . Powstaje Zespół Medycznych Szkół Policealnych, w skład którego wchodzi: Medyczna Szkoła Policealna Nr 1Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych.

31.08.2013 r.
Przeniesienia kształcenia w zawodach z Medycznej Szkoły Policealnej Nr 1 w Warszawie do Medycznej Szkoły Policealnej Nr 4 im. prof. Edmunda Biernackiego w Warszawie, likwidacja Medycznej szkoły Policealnej nr 1.

Historia Medycznej Szkoły Policealnej Nr 4

1953r. – w kwietniu początek organizowania szkoły pod nazwą Państwowa Szkoła Laborantów Medycznych na polecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Zajęcia teoretyczne i administracja szkoły zlokalizowane były w siedzibie szkoły Podstawowej przy ul. Smoleńskiego 31, a pracownie analizy chemicznej, anatomii i salę gimnastyczną umieszczono w pomieszczeniach Akademii Wychowania Fizycznego.

1954r. – 1 stycznia 1954 r Państwowa Szkoła Laborantów Medycznych została zreorganizowana i otrzymała nową siedzibę przy ul. Parkowej 7. Od 1 września 1956 roku w szkole rozpoczęto kształcenie na wydziale – elektroradiologii.

1958r. – 1 lutego przeniesienie siedziby szkoły do budynku przy ul. Zakrzewskiej 24

1961r. – 1 września przyłączono do szkoły kolejny wydział – fizjoterapię

1964r. – zmiana nazwy szkoły na Państwową Szkołę Medyczną Techników Analityki Medycznej, Techników Elektroradiologii i Techników Fizjoterapii

1972r. – zmiana nazwy szkoły na Medyczne Studium Zawodowe Nr 4

1875r. – przeprowadzka do dzisiejszej siedziby przy ul. Grenadierów 30A

1980r. – 2 czerwca nadanie Studium imienia profesora Edmunda Biernackiego

1987r. – wznowienie kształcenia na kierunku fizjoterapii

2000r. – utworzenie i organizacja kierunku ratownika medycznego

2004r. – utworzenie i organizacja kierunku masażu

2007r. – przeniesienie kierunku Terapii zajęciowej z Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Pruszkowie

CKZiU jest placówką powołaną Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013 r., jest zespołem szkół, w skład którego wchodzą: Medyczna Szkoła Policealna Nr 4 oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego.
„Uchwała Nr 110/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013 r.

w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodach z Medycznej Szkoły Policealnej Nr 1 w Warszawie do Medycznej Szkoły Policealnej Nr 4 im. prof. Edmunda Biernackiego w Warszawie, likwidacji Medycznej Szkoły Policealnej Nr 1 w Warszawie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie”