(22) 810 46 17 sekretariat@ckziu.waw.pl

technik elektroradiolog

DZIENNIK LEKCYJNY

BIBLIOTEKA
ON-LINE

Opis zawodu

Technik elektroradiolog świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Zajmuje się wykonywaniem badań obrazowych, elektromedycznych oraz radioterapią.

W swojej pracy technik elektroradiolog korzysta z wiedzy dotyczącej metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, a także pole magnetyczne i ultradźwięki. Jest też osobą bardzo często współpracującą w zespole (np. podczas radioterapii) z lekarzem (diagnostyka obrazowa), czy też pracującą samodzielnie podczas wykonywania zleceń lekarskich (radiodiagnostyka, diagnostyka elektromedyczna).

Ciągły rozwój techniki, medycyny, a przede wszystkim zastosowanie zjawisk fizycznych do diagnozowania ciała ludzkiego, czy też terapii, czyni ten zawód niezmiernie atrakcyjnym na rynku pracy zarówno lokalnym, jak i ogólnokrajowym, dając szeroki wachlarz możliwości i elastyczności zatrudnienia.

Czas trwania

2,5 roku – pięć semestrów

Organizacja kształcenia:
Forma: dzienna
Układ zajęć:
→ dzienny – 5 dni w tygodniu rano lub po południu

Egzamin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, organizowany w Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Uzyskany tytuł

Technik elektroradiolog

Perspektywy pracy

Dyplomowani technicy elektroradiolodzy mogą być zatrudnieni w:
• szpitalach w pracowniach: rentgenowskich (RTG), tomografii komputerowej (CT), rezonansu magnetycznego (MR), ultrasonografii (USG), stomatologicznej, mammografii, radiologii naczyniowej, radiologii interwencyjnej, medycyny nuklearnej, hemodynamiki, densytometrii kostnej, elektrokardiografii (EKG), prób wysiłkowych, elektroencefalografii (EEG), pracowni elektromiografii (EMG),
audiometrii, spirometrii)
• przychodniach;
• sanatoriach;
• Inspekcji Sanitarno–Epidemiologicznej
• laboratoriach dozymetrii indywidualnej i środowiskowej.

Aby uczyć się w Medyku nie musisz rezygnować ze studiów,
życia zawodowego czy też prywatnego!

Nabór na kierunek technik elektroradiolog odbywa się raz w roku.
Dołącz do nas !