(22) 810 46 17 sekretariat@ckziu.waw.pl

Podolog

DZIENNIK LEKCYJNY

BIBLIOTEKA
ON-LINE

PODOLOG

Nauka jest bezpłatna

Kwalifikacja

FRK.05. Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych

Okres nauczania

2 lata

Tryb nauczania

dzienny lub stacjonarny

Symbol

323014

Podolog to specjalista, który łączy wiedzę i umiejętności z zakresu medycyny i kosmetologii. Musi mieć wiedzę i umiejętności z zakresu pielęgnacji stóp, a także umieć rozpoznać wszelkie patologie i schorzenia w obrębie kończyn dolnych. Duże znaczenie mają też zdolności manualne –  podolog samodzielnie wykonuje  zabiegi.

W obszarze działań podologa leży nie tylko leczenie schorzeń stóp. Zajmuje się także zmianą kształtu lub struktury paznokcia, masażem stóp. W zakresie jego kompetencji leży dobór odpowiedniej ortezy i wykonywanie opatrunków na stopach i piętach.

Możliwości zatrudnienia dla podologa

gabinety kosmetyczne
gabinety podologiczne
gabinety medyczne
kliniki SPA
pracownie zaopatrzenia ortopedycznego i ortotycznego
gabinety stopy cukrzycowej i trudno gojących się ran
gabinety terapii manualnej i usprawniania
poradnie i gabinety rehabilitacyjne
sanatoria, domy opieki społecznej i hospicja

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

– Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku podologa
– Język angielski zawodowy
– Podstawy komunikacji w zawodzie
– Podstawy psychologii i etyki
– Język migowy
– Pierwsza pomoc
– Dermatologia w podologii
– Podstawy podologii
– Fizjoterapia w podologii

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

– Pracownia fizjoterapii w podologii
– Pracownia podologiczna
– Pracownia edukacji i profilaktyki w podologii

Przedmioty ogólnokształcące

– Wychowanie fizyczne

Egzamin państwowy potwierdzający kwalifikację FRK.05. odbywa się pod koniec IV semestru.

Co otrzymam po ukończeniu szkoły i zdanym egzaminie zawodowym?

Świadectwo ukończenia szkoły

Dyplom zawodowy

Certyfikat kwalifikacji zawodowych

Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenie dokumentów na dany kierunek?

wniosek o przyjęcie do szkoły – druk do pobrania lub na miejscu w sekretariacie szkoły

• świadectwo ukończenie szkoły średniej – oryginał, odpis, duplikat, notarialna kopia
• dwie aktualne fotografie legitymacyjne /30 x 42 mm/ – podpisane
• zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie /skierowanie dostępne w sekretariacie szkoły/
• zaświadczenie o badaniu na nosicielstwo
• zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B
• osoba niepełnosprawna – orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności

Chcę zapisać się na kierunek PODOLOG

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

* zgoda wymagana do przesłania formularza