(22) 810 46 17 sekretariat@ckziu.waw.pl

technik masażysta

DZIENNIK LEKCYJNY

BIBLIOTEKA
ON-LINE

TECHNIK MASAŻYSTA

Nauka jest bezpłatna

Kwalifikacja

MED.10. Świadczenie usług medycznych w zakresie masażu

Okres nauczania

2 lata

Tryb nauczania

dzienny lub stacjonarny

Symbol

325402

Technik masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają osoby zdrowe, wykonując masaż medyczny, sportowy, kosmetyczny i profilaktyczny. Technik masażysta musi dysponować biegłą znajomością anatomii , teorii masażu oraz wiedzą z zakresu fizjoterapii, a także sprawnością manualną. Wykonuje podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta.

Możliwości zatrudnienia dla technika masażysty

szpitale
przychodnie rehabilitacyjne
gabinety fizjoterapeutyczne
sanatoria
hotele i gabinety odnowy biologicznej
ośrodki SPA
gabinety kosmetyczne
prywatne gabinety masażu
masażysta drużyny sportowej
własna działalność gospodarcza

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

– Podstawy organizacji ochrona zdrowia
– Bezpieczeństwo i higiena pracy
– Język angielski
– Podstawy komunikacji w zawodzie
– Propedeutyka zdrowia
– Język migowy
– Pierwsza pomoc
– Wybrane zagadnienia kliniczne
– Anatomia i fizjologia
– Teoria masażu
– Zarys fizjoterapii

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

– Pracownia masażu
– Pracownia anatomii
– Organizacja i stosowanie masażu

Przedmioty ogólnokształcące

– Podstawy przedsiębiorczości
– Wychowanie fizyczne /w zależności od trybu nauczania/

Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.10. odbywa się pod koniec IV semestru.

Co otrzymam po ukończeniu szkoły i zdanym egzaminie zawodowym?

Świadectwo ukończenia szkoły

Dyplom zawodowy

Certyfikat kwalifikacji zawodowych

Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenie dokumentów na dany kierunek?

wniosek o przyjęcie do szkoły – druk do pobrania lub na miejscu w sekretariacie szkoły

• świadectwo ukończenie szkoły średniej – oryginał, odpis, duplikat, notarialna kopia
• dwie aktualne fotografie legitymacyjne /30 x 42 mm/ – podpisane
• zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie /skierowanie dostępne w sekretariacie szkoły/
• zaświadczenie o badaniu na nosicielstwo
• zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B
• osoba niepełnosprawna – orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności

Chcę zapisać się na kierunek TECHNIK MASAŻYSTA

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

* zgoda wymagana do przesłania formularza