(22) 810 46 17 sekretariat@ckziu.waw.pl

technik masażysta

DZIENNIK LEKCYJNY

BIBLIOTEKA
ON-LINE

Opis zawodu

Absolwent kierunku technik masażysta ma szerokie możliwości zatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Mogą to być zarówno państwowe placówki medyczne, jak i prywatne przychodnie, hotele, SPA czy kluby fitness. Zawód ten daje ogromne możliwości rozwoju i samorealizacji. Po ukończeniu szkoły możliwe jest prowadzenie indywidualnej praktyki w ramach działalności gospodarczej w postaci własnego gabinetu masażu lub oferując zabiegi z dojazdem do klienta. Zdobywając kwalifikacje zawodowe przyszły masażysta zgłębia w szkole szeroką wiedzę min. z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, psychologii pracy z ludźmi oraz teorii masażu. Natomiast podczas zajęć praktycznych nabywa umiejętności wykonywania poszczególnych rodzajów i technik masażu leczniczego, sportowego oraz masażu w zdrowiu, który stanowi uzupełnienie zabiegów fizykalnych i usprawniających po urazach i przebytych chorobach. Co istotne, wiedzę praktyczną doskonali nie tylko na zajęcia w szkole, ale również placówkach służby zdrowia. Pogłębia swoją wiedzę o umiejętności z zakresu masażu klasycznego, segmentarnego, izometrycznego, drenażu limfatycznego, masażu Shantala, tensegracyjnego, sportowego, kosmetycznego. Decydując się na pracę w placówkach służby zdrowia staje się integralnym członkiem zespołu terapeutycznego i bierze aktywny udział w procesie leczenia prowadząc także działania popularyzujące zachowania prozdrowotne. Jest to idealne zajęcie dla osób otwartych, lubiących kontakt z ludźmi, które poprzez swoją wiedze i umiejętności mogą mieć realny wpływ na powrót do zdrowia fizycznego, a niejednokrotnie i psychicznego pacjentów. Zawód ten daje wiele satysfakcji i może stać się nie tylko codzienną pracą, ale również pasją i misją.

Opis zawodu

Absolwent kierunku technik masażysta ma szerokie możliwości zatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Mogą to być zarówno państwowe placówki medyczne, jak i prywatne przychodnie, hotele, SPA czy kluby fitness. Zawód ten daje ogromne możliwości rozwoju i samorealizacji. Po ukończeniu szkoły możliwe jest prowadzenie indywidualnej praktyki w ramach działalności gospodarczej w postaci własnego gabinetu masażu lub oferując zabiegi z dojazdem do klienta. Zdobywając kwalifikacje zawodowe przyszły masażysta zgłębia w szkole szeroką wiedzę min. z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, psychologii pracy z ludźmi oraz teorii masażu. Natomiast podczas zajęć praktycznych nabywa umiejętności wykonywania poszczególnych rodzajów i technik masażu leczniczego, sportowego oraz masażu w zdrowiu, który stanowi uzupełnienie zabiegów fizykalnych i usprawniających po urazach i przebytych chorobach. Co istotne, wiedzę praktyczną doskonali nie tylko na zajęcia w szkole, ale również placówkach służby zdrowia. Pogłębia swoją wiedzę o umiejętności z zakresu masażu klasycznego, segmentarnego, izometrycznego, drenażu limfatycznego, masażu Shantala, tensegracyjnego, sportowego, kosmetycznego. Decydując się na pracę w placówkach służby zdrowia staje się integralnym członkiem zespołu terapeutycznego i bierze aktywny udział w procesie leczenia prowadząc także działania popularyzujące zachowania prozdrowotne. Jest to idealne zajęcie dla osób otwartych, lubiących kontakt z ludźmi, które poprzez swoją wiedze i umiejętności mogą mieć realny wpływ na powrót do zdrowia fizycznego, a niejednokrotnie i psychicznego pacjentów. Zawód ten daje wiele satysfakcji i może stać się nie tylko codzienną pracą, ale również pasją i misją.

Czas trwania

2 lata – cztery semestry

Organizacja kształcenia:
Forma: dzienna
Układ zajęć:
→ 5 dni w tygodniu rano lub po południu

Forma: stacjonarna
Układ zajęć:
→ 3-4 dni w tygodniu rano lub po południu, np.: od środy do soboty

Egzamin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, organizowany w Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Uzyskany tytuł

Technik Masażysta

Perspektywy pracy

Technik masażysta ma możliwość podjęcia pracy w:
• szpitalach,
• prywatnych placówkach służby zdrowia,
• przychodniach rehabilitacyjnych,
• gabinetach fizjoterapii, odnowy biologicznej,
• sanatoriach i uzdrowiskach,
• gabinetach kosmetycznych,
• klubach fitness, siłowniach,
• klubach sportowych,
• hotelach i ośrodkach spa.

Aby uczyć się w Medyku nie musisz rezygnować ze studiów,
życia zawodowego czy też prywatnego!

Dołącz do nas !