(22) 810 46 17 sekretariat@ckziu.waw.pl

opiekun medyczny

DZIENNIK LEKCYJNY

BIBLIOTEKA
ON-LINE

Opis zawodu

Opiekun medyczny to osoba odpowiedzialna za opiekę nad osobami chorymi i niesamodzielnymi. Jest to zawód zaufania publicznego. Opiekunowie medyczni pracują z osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz przewlekle chorymi. Dbają o zaspokojenie potrzeb biologicznych i psychospołecznych podopiecznych, a także są dla nich wsparciem w trudnych chwilach. Są blisko pacjenta i spędzają z nim najwięcej czasu. W pracy opiekuna medycznego niezbędna jest umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów zarówno z pacjentem, jego rodziną, jak i współpracownikami. Przydatne cechy charakteru to: cierpliwość, empatia, spostrzegawczość, odpowiedzialność, samodzielność, wrażliwość, życzliwość, uczciwość, takt. Bardzo pomocne jest radosne usposobienie. Słuchacze kierunku opiekun medyczny, kształcący się w Medycznej Szkole Policealnej nr 4 zdobywają wiedzę z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną oraz poznają tradycyjne i nowoczesne metody pielęgnowania i opieki nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi. Uczą się skutecznych metod komunikowania się w sytuacjach zawodowych oraz radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Ze względu na starzenie się społeczeństwa, z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych opiekunów medycznych. Absolwenci Szkoły są cenionymi członkami zespołów terapeutycznych, dbającymi o jak najwyższy poziom opieki.

Opis zawodu

Opiekun medyczny to osoba odpowiedzialna za opiekę nad osobami chorymi i niesamodzielnymi. Jest to zawód zaufania publicznego. Opiekunowie medyczni pracują z osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz przewlekle chorymi. Dbają o zaspokojenie potrzeb biologicznych i psychospołecznych podopiecznych, a także są dla nich wsparciem w trudnych chwilach. Są blisko pacjenta i spędzają z nim najwięcej czasu. W pracy opiekuna medycznego niezbędna jest umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów zarówno z pacjentem, jego rodziną, jak i współpracownikami. Przydatne cechy charakteru to: cierpliwość, empatia, spostrzegawczość, odpowiedzialność, samodzielność, wrażliwość, życzliwość, uczciwość, takt. Bardzo pomocne jest radosne usposobienie. Słuchacze kierunku opiekun medyczny, kształcący się w Medycznej Szkole Policealnej nr 4 zdobywają wiedzę z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną oraz poznają tradycyjne i nowoczesne metody pielęgnowania i opieki nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi. Uczą się skutecznych metod komunikowania się w sytuacjach zawodowych oraz radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Ze względu na starzenie się społeczeństwa, z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych opiekunów medycznych. Absolwenci Szkoły są cenionymi członkami zespołów terapeutycznych, dbającymi o jak najwyższy poziom opieki.

Czas trwania

Od września 2021r. czas trwania nauki w zawodzie trwa 3 semestry (1,5 roku) – wiąże się to z wyższymi kompetencjami przyszłych opiekunów medycznych.

Organizacja kształcenia:
Forma: stacjonarna
Układ zajęć:
→ 3-4 dni w tygodniu rano lub po południu, np.: od środy do soboty

Egzamin

Słuchacze ostatniego semestru przystępują do Egzaminu zawodowego, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Medyczna Szkoła Policealna nr 4 jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym, dzięki temu słuchacze zdają egzamin zawodowy na terenie szkoły, w pracowniach, w których uczą się.

Uzyskany tytuł

Opiekun medyczny

Perspektywy pracy

Opiekun Medyczny – absolwenci Szkoły, mają szerokie perspektywy pracy zawodowej. Najczęściej podejmują pracę w:
– instytucjach ochrony zdrowia, takich jak: szpitale, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze i opiekuńczo -lecznicze,
– instytucjach pomocy społecznej: domach pomocy społecznej, domach
spokojnej starości,
– agencjach opiekuńczych w Polsce i innych krajach Uni Europejskiej,
– lub prowadzą własną działalność gospodarczą, opiekując się osobami
niesamodzielnymi w ich domach.

Aby uczyć się w Medyku nie musisz rezygnować ze studiów,
życia zawodowego czy też prywatnego!
Dołącz do nas !