(22) 810 46 17 sekretariat@ckziu.waw.pl

ortoptystka

DZIENNIK LEKCYJNY

BIBLIOTEKA
ON-LINE

ORTOPTYSTKA

Nauka jest bezpłatna

Kwalifikacja

MED.04. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki

Okres nauczania

2 lata

Tryb nauczania

dzienny

Symbol

325906

Ortoptystka zajmuje się badaniem i leczeniem specjalistycznym zeza, niedowidzenia, zaburzeń wzroku oraz rehabilitacją pacjentów po operacjach zeza i urazów w obrębie oczodołu. Ortoptystki asystują w wielu badaniach okulistycznych dotyczących utraty widzenia takich jak: niedowidzenie, zaburzenia gałkoruchowe: zez, oczopląs. Biorą udział w czynnościach związanych z diagnozą chorób narządu wzroku takich jak jaskra, zaćma oraz związanych z korekcją wady, uczestniczą w doborze okularów i soczewek kontaktowych. Niezbędne badania układu wzroku wykonują za pomocą odpowiednich urządzeń i tablic testowych. Do zadań ortoptysty należy ocena stanu widzenia pacjenta, opracowanie indywidualnych zestawów ćwiczeń optycznych oraz prowadzenie pełnej rehabilitacji narządu wzroku. Ortoptystki odpowiadają za prowadzenie właściwych treningów, mających na celu zatrzymanie dalszego postępowania wady wzroku. Nieodzownym aspektem pracy ortoptystki jest współpraca z lekarzem okulistą, optometrystą, oraz optykiem.

Możliwości zatrudnienia dla ortoptystki

gabinety leczenia zeza
szpitalne i kliniczne oddziały okulistyki
gabinety pleoptyczno-ortoptyczne
gabinety okulistyczne
własna działalność gospodarcza dotyczącą świadczenia usług medycznych w zakresie ortoptyki

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

– Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku artoptystki
– Język angielski zawodowy
– Podstawy komunikacji w zawodzie
– Propedeutyka zdrowia
– Bezpieczeństwo i higiena pracy
– Język migowy
– Pierwsza pomoc
– Wybrane zagadnienia z pediatrii
– Choroby narządu wzroku
– Anatomia z fizjologią i patologią
– Metody i techniki pracy ortoptystki
– Podstawy optyki

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

– Pracownia anatomii
– Badania ortoptyczne
– Ćwiczenia ortoptyczne

Przedmioty ogólnokształcące

– Wychowanie fizyczne

Egzamin państwowy potwierdzający kwalifikację MED.04. odbywa się pod koniec IV semestru.

Co otrzymam po ukończeniu szkoły i zdanym egzaminie zawodowym?

Świadectwo ukończenia szkoły

Dyplom zawodowy

Certyfikat kwalifikacji zawodowych

Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenie dokumentów na dany kierunek?

wniosek o przyjęcie do szkoły – druk do pobrania lub na miejscu w sekretariacie szkoły

• świadectwo ukończenie szkoły średniej – oryginał, odpis, duplikat, notarialna kopia
• dwie aktualne fotografie legitymacyjne /30 x 42 mm/ – podpisane
• zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie /skierowanie dostępne w sekretariacie szkoły/
• zaświadczenie o badaniu na nosicielstwo
• zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B
• osoba niepełnosprawna – orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności

Chcę zapisać się na kierunek ORTOPTYSTKA

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

* zgoda wymagana do przesłania formularza