(22) 810 46 17 sekretariat@ckziu.waw.pl

ortoptystka

DZIENNIK LEKCYJNY

BIBLIOTEKA
ON-LINE

Opis zawodu

Głównym obszarem zainteresowań technika ortoptysty jest narząd wzroku. Ortoptyści zajmują się diagnozą i rehabilitacją wybranych funkcji wzrokowych. Główne problemy wzrokowe, którymi zajmuje się ortoptysta to zez i niedowidzenie, jak również zaburzenia widzenia obuocznego i zaburzenia ruchomości gałek ocznych. Ortoptyści wykonują oraz asystują w wielu badaniach okulistycznych dotyczących:
• utraty widzenia (np. niedowidzenie, zmiany patologiczne),
• zaburzeń gałkoruchowych (np. zez, oczopląs, porażenia nerwów),
• diplopii patologicznej (np. choroby, urazy),
• diagnozy chorób narządu wzroku (np. jaskra, zaćma, AMD),
• doboru korekcji wady refrakcji (np. okulary, soczewki kontaktowe).

Ortoptyści dokonują oceny stanu widzenia obuocznego pacjenta, opracowują indywidualne zestawy ćwiczeń ortoptycznych, prowadzą rehabilitację narządu wzroku. Wspomagają osoby z problemami wzrokowymi również poprzez dobór pomocy optycznych i nieoptycznych.

Opis zawodu

Głównym obszarem zainteresowań technika ortoptysty jest narząd wzroku. Ortoptyści zajmują się diagnozą i rehabilitacją wybranych funkcji wzrokowych. Główne problemy wzrokowe, którymi zajmuje się ortoptysta to zez i niedowidzenie, jak również zaburzenia widzenia obuocznego i zaburzenia ruchomości gałek ocznych. Ortoptyści wykonują oraz asystują w wielu badaniach okulistycznych dotyczących:
• utraty widzenia (np. niedowidzenie, zmiany patologiczne),
• zaburzeń gałkoruchowych (np. zez, oczopląs, porażenia nerwów),
• diplopii patologicznej (np. choroby, urazy),
• diagnozy chorób narządu wzroku (np. jaskra, zaćma, AMD),
• doboru korekcji wady refrakcji (np. okulary, soczewki kontaktowe).

Ortoptyści dokonują oceny stanu widzenia obuocznego pacjenta, opracowują indywidualne zestawy ćwiczeń ortoptycznych, prowadzą rehabilitację narządu wzroku. Wspomagają osoby z problemami wzrokowymi również poprzez dobór pomocy optycznych i nieoptycznych.

Czas trwania

2 lata – cztery semestry

Organizacja kształcenia:
Forma: dzienna
Układ zajęć:
→ dzienny – 5 dni w tygodniu rano lub po południu

Egzamin

Egzamin zawodowy, organizowany w Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną pod koniec IV semestru nauki.

Uzyskany tytuł

Ortoptystka

Perspektywy pracy

Ortoptyści mają możliwość podjęcia pracy w:
• gabinetach leczenia zeza;
• szpitalnych i klinicznych oddziałach okulistycznych;
• gabinetach pleoptyczno-ortoptycznych;
• prowadzenia własnej działalności gospodarczej dotyczącej świadczenia usług medycznych w zakresie ortoptyki

Aby uczyć się w Medyku nie musisz rezygnować ze studiów,
życia zawodowego czy też prywatnego!
Dołącz do nas !