(22) 810 46 17 sekretariat@ckziu.waw.pl

opiekunka dziecięca

DZIENNIK LEKCYJNY

BIBLIOTEKA
ON-LINE

Opis zawodu

Opiekunka dziecięca, to osoba sprawująca fachową opiekę i profesjonalnie wspierająca wszechstronny rozwój małego dziecka.

Słuchacze kierunku opiekunka dziecięca, kształcący się w Medycznej Szkole Policealnej nr 4 zdobywają wiedzę z zakresu rozwoju dziecka w pierwszych latach jego życia oraz poznają tradycyjne i nowoczesne metody pielęgnowania i stymulowania rozwoju małego dziecka. Uczą się profesjonalnego zaspokajania potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka, kształtowania pozytywnych cech jego osobowości oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami i zachowaniami. Organizują atrakcyjne zabawy stymulujące wszechstronny rozwój psychomotoryczny dziecka, kształtują pozytywne nawyki oraz rozwijają wrażliwość artystyczną dzieci podczas zajęć plastyczno–technicznych, muzycznych a także prezentując dzieciom utwory literatury dziecięcej. Absolwenci przygotowani są do pracy opiekuńczej zarówno z dziećmi zdrowymi, rozwijającymi się prawidłowo, a także z dziećmi chorymi oraz dziećmi z niepełnosprawnościami.

W pracy opiekunki dziecięcej niezbędna jest umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z małymi dziećmi, cierpliwość, empatia, spostrzegawczość, odpowiedzialność, samodzielność, wrażliwość, życzliwość, uczciwość, takt. Bardzo pomocne jest radosne usposobienie oraz zdolności muzyczne i plastyczno-techniczne.

Opis zawodu

Opiekunka dziecięca, to osoba sprawująca fachową opiekę i profesjonalnie wspierająca wszechstronny rozwój małego dziecka.

Słuchacze kierunku opiekunka dziecięca, kształcący się w Medycznej Szkole Policealnej nr 4 zdobywają wiedzę z zakresu rozwoju dziecka w pierwszych latach jego życia oraz poznają tradycyjne i nowoczesne metody pielęgnowania i stymulowania rozwoju małego dziecka. Uczą się profesjonalnego zaspokajania potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka, kształtowania pozytywnych cech jego osobowości oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami i zachowaniami. Organizują atrakcyjne zabawy stymulujące wszechstronny rozwój psychomotoryczny dziecka, kształtują pozytywne nawyki oraz rozwijają wrażliwość artystyczną dzieci podczas zajęć plastyczno–technicznych, muzycznych a także prezentując dzieciom utwory literatury dziecięcej. Absolwenci przygotowani są do pracy opiekuńczej zarówno z dziećmi zdrowymi, rozwijającymi się prawidłowo, a także z dziećmi chorymi oraz dziećmi z niepełnosprawnościami.

W pracy opiekunki dziecięcej niezbędna jest umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z małymi dziećmi, cierpliwość, empatia, spostrzegawczość, odpowiedzialność, samodzielność, wrażliwość, życzliwość, uczciwość, takt. Bardzo pomocne jest radosne usposobienie oraz zdolności muzyczne i plastyczno-techniczne.

Czas trwania

2 lata – cztery semestry

Organizacja kształcenia:
Forma: zaoczna
Układ zajęć:
→ weekendowy zjazdy co 2 tygodnie sobota i niedziela od godz. 8.00

Egzamin

Słuchacze IV semestru przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Medyczna Szkoła Policealna nr 4 jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym, dzięki temu słuchacze zdają egzamin zawodowy na terenie szkoły, w pracowniach, w których uczą się.

Uzyskany tytuł

Opiekunka dziecięca

Perspektywy pracy

Opiekunki dziecięce – absolwentki Szkoły, mają szerokie perspektywy pracy zawodowej. Najczęściej podejmują pracę w:
• żłobkach;
• klubach dziecięcych;
• domach małego dziecka;
• rodzinnych domach dziecka;
• pogotowiach opiekuńczych;
• przedszkolach (w pierwszej grupie rozwojowej);
• sanatoriach dziecięcych;
• dziecięcych oddziałach szpitalnych;
• lub prowadzą własną działalność gospodarczą, opiekując się dziećmi w ich domach rodzinnych.

Aby uczyć się w Medyku nie musisz rezygnować ze studiów,
życia zawodowego czy też prywatnego!
Dołącz do nas !