(22) 810 46 17 sekretariat@ckziu.waw.pl

technik sterylizacji medycznej

DZIENNIK LEKCYJNY

BIBLIOTEKA
ON-LINE

Opis zawodu

Technik sterylizacji medycznej to osoba specjalizująca się w utrzymywaniu w czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

Słuchacze kierunku technik sterylizacji medycznej, kształcący się w Medycznej Szkole Policealnej nr 4 zdobywają wiedzę z zakresu dekontaminacji wyrobów medycznych. Dekontaminacja to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, prowadzące do uzyskania wyrobu sterylnego, w pełni bezpiecznego dla pacjenta. Słuchacze uczą się mycia i dezynfekcji manualnej narzędzi, przygotowywania roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych; poznają zasady mycia i dezynfekcji maszynowej, obsługi myjni-dezynfektorów oraz kontroli tych procesów. Zdobywają wiedzę z zakresu budowy instrumentarium medycznego łącznie z umiejętnością jego demontażu i montażu. Kontrolują sprzęt pod względem jakościowym i ilościowym, pakietują narzędzia, bieliznę operacyjną oraz sterylizują przygotowane pakiety różnymi metodami. Wdrażają się do obsługi sterylizatorów i kontroli procesu sterylizacji oraz prowadzenia dokumentacji wszystkich wykonywanych czynności.

W pracy technika sterylizacji medycznej niezbędna jest umiejętność pracy zespołowej, dokładność, cierpliwość, rzetelność, spostrzegawczość, odpowiedzialność, samodzielność, uczciwość, przestrzeganie zasad higieny. Dodatkowym atutem będzie umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku.

Opis zawodu

Technik sterylizacji medycznej to osoba specjalizująca się w utrzymywaniu w czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

Słuchacze kierunku technik sterylizacji medycznej, kształcący się w Medycznej Szkole Policealnej nr 4 zdobywają wiedzę z zakresu dekontaminacji wyrobów medycznych. Dekontaminacja to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, prowadzące do uzyskania wyrobu sterylnego, w pełni bezpiecznego dla pacjenta. Słuchacze uczą się mycia i dezynfekcji manualnej narzędzi, przygotowywania roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych; poznają zasady mycia i dezynfekcji maszynowej, obsługi myjni-dezynfektorów oraz kontroli tych procesów. Zdobywają wiedzę z zakresu budowy instrumentarium medycznego łącznie z umiejętnością jego demontażu i montażu. Kontrolują sprzęt pod względem jakościowym i ilościowym, pakietują narzędzia, bieliznę operacyjną oraz sterylizują przygotowane pakiety różnymi metodami. Wdrażają się do obsługi sterylizatorów i kontroli procesu sterylizacji oraz prowadzenia dokumentacji wszystkich wykonywanych czynności.

W pracy technika sterylizacji medycznej niezbędna jest umiejętność pracy zespołowej, dokładność, cierpliwość, rzetelność, spostrzegawczość, odpowiedzialność, samodzielność, uczciwość, przestrzeganie zasad higieny. Dodatkowym atutem będzie umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku.

Czas trwania

1 rok – dwa semestry

Organizacja kształcenia:
Forma: zaoczna
Układ zajęć:
→ weekendowy zjazdy co 2 tygodnie sobota i niedziela od godz. 8.00

Egzamin

Słuchacze II semestru przystępują do Egzaminu zawodowego, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Medyczna Szkoła Policealna nr 4 jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym, dzięki temu słuchacze zdają egzamin zawodowy na terenie szkoły, w pracowniach, w których uczą się.

Uzyskany tytuł

Technik sterylizacji medycznej

Perspektywy pracy

Technicy sterylizacji medycznej – absolwenci Szkoły, mają szerokie perspektywy pracy zawodowej. Najczęściej podejmują pracę w:
• szpitalach – Centralnych Sterylizatorniach;
• zakładach opieki zdrowotnej – gabinetach zabiegowych;
• pracowniach endoskopowych;
• pracowniach mikrobiologicznych;
• zakładach produkcji sterylnych wyrobów;
• gabinetach stomatologicznych;
• gabinetach chirurgii stomatologicznej;
• gabinetach kosmetycznych;
• salonach tatuażu.

Aby uczyć się w Medyku nie musisz rezygnować ze studiów,
życia zawodowego czy też prywatnego!

Nabór na kierunek technik sterylizacji medycznej odbywa się dwa razy w roku.
Dołącz do nas !