(22) 810 46 17 sekretariat@ckziu.waw.pl

technik sterylizacji medycznej

DZIENNIK LEKCYJNY

BIBLIOTEKA
ON-LINE

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Nauka jest bezpłatna

Kwalifikacja

MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

Okres nauczania

1 rok

Tryb nauczania

zaoczny

Symbol

321104

Technik sterylizacji medycznej jest specjalistą w zakresie sterylizacji sprzętu i wyrobów medycznych. Do zadań zawodowych technika sterylizacji medycznej należą: mycie i dezynfekcja manualna narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych, mycie i dezynfekcja maszynowa narzędzi, obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji, kontrola procesu mycia, kontrola procesu dezynfekcji, demontaż narzędzi przed myciem i dezynfekcją, montaż narzędzi przed sterylizacją, kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym, pakietowanie narzędzi, pakietowanie bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego, przygotowanie pakietów okolicznościowych, sterylizacja narzędzi, bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego różnymi metodami, obsługa sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji, prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.

Możliwości zatrudnienia dla technika sterylizacji medycznej

podmioty świadczące usługi sterylizacji
centralne sterylizatornie
pracownie endoskopowe
gabinety stomatologiczne
podręczne sterylizatornie na bloku operacyjnym
pracownie mikrobiologiczne

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

– Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku technika sterylizacji
– Język angielski zawodowy
– Podstawy komunikacji w zawodzie
– Organizacja ochrony zdrowia
– Technologia mycia i dezynfekcji
– Technologia sterylizacji
– Zarys anatomii i fizjologii człowieka
– Język migowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

– Pracownia mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej
– Pierwsza pomoc
– Dekontaminacja medyczna

Przedmioty ogólnokształcące

– Podstawy przedsiębiorczości

Egzamin państwowy potwierdzający kwalifikację MED.12. odbywa się pod koniec II semestru.

Co otrzymam po ukończeniu szkoły i zdanym egzaminie zawodowym?

Świadectwo ukończenia szkoły

Dyplom zawodowy

Certyfikat kwalifikacji zawodowych

Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenie dokumentów na dany kierunek?

wniosek o przyjęcie do szkoły – druk do pobrania lub na miejscu w sekretariacie szkoły

• świadectwo ukończenie szkoły średniej – oryginał, odpis, duplikat, notarialna kopia
• dwie aktualne fotografie legitymacyjne /30 x 42 mm/ – podpisane
• zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie /skierowanie dostępne w sekretariacie szkoły/
• zaświadczenie o badaniu na nosicielstwo
• zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B
• osoba niepełnosprawna – orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności

Chcę zapisać się na kierunek TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

* zgoda wymagana do przesłania formularza