(22) 810 46 17 sekretariat@ckziu.waw.pl

protetyk słuchu

DZIENNIK LEKCYJNY

BIBLIOTEKA
ON-LINE

PROTETYK SŁUCHU – TOP KIERUNEK

Nauka jest bezpłatna

Kwalifikacja

MED.05. Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu

Okres nauczania

2 lata

Tryb nauczania

zaoczny

Symbol

321401

Praca protetyka słuchu polega na przeprowadzaniu audiometrycznych badań słuchu pozwalających na zdiagnozowanie jego ubytku, wykonywaniu podstawowych napraw elementów aparatów słuchowych oraz wyborze i dopasowaniu konkretnego aparatu.

W razie zaistnienia potrzeby protezowania protetyk musi dokonać odpowiedniego wyboru i dopasowania aparatu słuchowego do potrzeb pacjenta, jak również jego możliwości manualnych, które są bardzo ważne w obsłudze takiego urządzenia.

Protetycy dopasowują również osobom, u których stwierdzono ubytek słuchu, wkładki uszne różnego typu: zauszne, wewnętrzne, wewnątrzkanałowe oraz sprawują opiekę akustyczną nad pacjentami z aparatami słuchowymi.

Możliwości zatrudnienia dla protetyka słuchu

gabinety protetyki słuchu
gabinety audiologiczne
pracownie otoplastyczne
serwisy techniczne sprzętu audioprotetycznego np. aparatów słuchowych
zakłady badawcze i produkcyjne aparatów słuchowych
podmioty lecznicze tj. przychodnie, szpitale
własna działalność gospodarcza świadcząca usługi z zakresu protetyki słuchu.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

– Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku protetyka słuchu
– Podstawy komunikacji w zawodzie
– Podstawy anatomii i fizjologii słuchu
– Zdrowie publiczne
– Patologia narządu słuchu
– Podstawy akustyki i psychoakustyki w protetyce słuchu
– Badania słuchu
– Dopasowanie aparatów słuchowych
– Budowa i miernictwo aparatów słuchowych
– Język angielski zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

– Pracownia badania słuchu
– Pracownia dopasowania aparatów słuchowych
– Pracownia otoplastyki
– Język migowy
– Pierwsza pomoc
– Opieka audioprotetyczna

Przedmioty ogólnokształcące

– Podstawy przedsiębiorczości

Egzamin państwowy potwierdzający kwalifikację MED.05. odbywa się pod koniec IV semestru.

Co otrzymam po ukończeniu szkoły i zdanym egzaminie zawodowym?

Świadectwo ukończenia szkoły

Dyplom zawodowy

Certyfikat kwalifikacji zawodowych

Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenie dokumentów na dany kierunek?

wniosek o przyjęcie do szkoły – druk do pobrania lub na miejscu w sekretariacie szkoły

• świadectwo ukończenie szkoły średniej – oryginał, odpis, duplikat, notarialna kopia
• dwie aktualne fotografie legitymacyjne /30 x 42 mm/ – podpisane
• zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie /skierowanie dostępne w sekretariacie szkoły/
• zaświadczenie o badaniu na nosicielstwo
• zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B
• osoba niepełnosprawna – orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności

Chcę zapisać się na kierunek PROTETYK SŁUCHU

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

* zgoda wymagana do przesłania formularza