(22) 810 46 17 sekretariat@ckziu.waw.pl

protetyk słuchu

DZIENNIK LEKCYJNY

BIBLIOTEKA
ON-LINE

Opis zawodu

Protetyk słuchu – to pracownik służby zdrowia, którego głównym obszarem zainteresowań jest narząd słuchu.

Zawód protetyk słuchu wymaga wszechstronnej wiedzy i wysokich kwalifikacji z wielu dziedzin nauki: medycyny, elektroniki, psychologii, akustyki, fizyki, matematyki, jak również i marketingu. Protetyk słuchu zajmuje się osobami niedosłyszącymi i osobami z podejrzeniem niedosłuchu. Jednym z zadań protetyka słuchu jest wykonywanie specjalistycznych badań słuchu. W momencie potrzeby protezowania protetyk musi dokonać odpowiedniego wyboru i dopasowania aparatu słuchowego do potrzeb pacjenta, jak również jego możliwości manualnych, które są bardzo ważne w obsłudze takiego urządzenia. Następnie pobiera odlew ucha, według którego produkuje się wkładkę uszną do aparatu zausznego lub obudowę do aparatu wewnątrzusznego. Pacjent po zaprotezowaniu zostaje pod opieką protetyka, który powinien zapewnić mu komfort psychiczny i ułatwić asymilację ze społeczeństwem.

Słuchacze kierunku protetyk słuchu, kształcący się w Medycznej Szkole Policealnej nr 4, zdobywają wiedzę z zakresu wykonywania badań słuchu u dorosłych i dzieci, analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby protezowania, dobierania i dopasowywania aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie oraz sprawowania opieki audioprotetycznej po doborze aparatów słuchowych.

W pracy protetyka słuchu niezbędne są takie cechy jak odpowiedzialność, umiejętność logicznego myślenia, dobra pamięć. Ważne są umiejętności społeczne takie jak umiejętność słuchania i porozumiewania się z pacjentami, cierpliwość, fachowość i empatia. W zawodzie protetyka słuchu niezmiernie ważna jest także dokładność i zdolności manualne. Protetyk słuchu powinien być spostrzegawczy, szybko łączyć fakty i łatwo powiązujący przyczyny i skutki. Wymagane jest bezproblemowe analizowanie i interpretowanie danych dotyczących pacjenta i jego potrzeb w zakresie zaopatrzenia w środki techniczne wspomagające słuch.

Opis zawodu

Protetyk słuchu – to pracownik służby zdrowia, którego głównym obszarem zainteresowań jest narząd słuchu.

Zawód protetyk słuchu wymaga wszechstronnej wiedzy i wysokich kwalifikacji z wielu dziedzin nauki: medycyny, elektroniki, psychologii, akustyki, fizyki, matematyki, jak również i marketingu. Protetyk słuchu zajmuje się osobami niedosłyszącymi i osobami z podejrzeniem niedosłuchu. Jednym z zadań protetyka słuchu jest wykonywanie specjalistycznych badań słuchu. W momencie potrzeby protezowania protetyk musi dokonać odpowiedniego wyboru i dopasowania aparatu słuchowego do potrzeb pacjenta, jak również jego możliwości manualnych, które są bardzo ważne w obsłudze takiego urządzenia. Następnie pobiera odlew ucha, według którego produkuje się wkładkę uszną do aparatu zausznego lub obudowę do aparatu wewnątrzusznego. Pacjent po zaprotezowaniu zostaje pod opieką protetyka, który powinien zapewnić mu komfort psychiczny i ułatwić asymilację ze społeczeństwem.

Słuchacze kierunku protetyk słuchu, kształcący się w Medycznej Szkole Policealnej nr 4, zdobywają wiedzę z zakresu wykonywania badań słuchu u dorosłych i dzieci, analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby protezowania, dobierania i dopasowywania aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie oraz sprawowania opieki audioprotetycznej po doborze aparatów słuchowych.

W pracy protetyka słuchu niezbędne są takie cechy jak odpowiedzialność, umiejętność logicznego myślenia, dobra pamięć. Ważne są umiejętności społeczne takie jak umiejętność słuchania i porozumiewania się z pacjentami, cierpliwość, fachowość i empatia. W zawodzie protetyka słuchu niezmiernie ważna jest także dokładność i zdolności manualne. Protetyk słuchu powinien być spostrzegawczy, szybko łączyć fakty i łatwo powiązujący przyczyny i skutki. Wymagane jest bezproblemowe analizowanie i interpretowanie danych dotyczących pacjenta i jego potrzeb w zakresie zaopatrzenia w środki techniczne wspomagające słuch.

Czas trwania

2 lata – cztery semestry

Organizacja kształcenia:
Forma: zaoczna
Układ zajęć:
→ weekendowy, zjazdy co 2 tygodnie sobota i niedziela od godz. 8.00

Egzamin

Egzamin zawodowy jest organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Medyczna Szkoła Policealna nr 4 jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym, dzięki temu słuchacze zdają egzamin zawodowy na terenie szkoły, w pracowniach przedmiotowych.

Uzyskany tytuł

Protetyk słuchu

Perspektywy pracy

Protetyk słuchu – absolwenci Szkoły mogą podjąć pracę w:
• specjalistycznych placówkach leczenia niedosłuchu;
• gabinetach protetyki słuchu;
• gabinetach audiologicznych;
• pracowniach otoplastyki;
• serwisach naprawy aparatów słuchowych;
• samodzielnej działalności gospodarczej.

Aby uczyć się w Medyku nie musisz rezygnować ze studiów,
życia zawodowego czy też prywatnego!
Dołącz do nas !