Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy 2014-08-14T11:01:26+00:00

Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

     Zdobędziesz wiedzę z:

–       terapii zajęciowej

–       anatomii i fizjologii

–       psychologii, socjologii i pedagogiki

–       patologii z zarysem klinicznym chorób

–       rehabilitacji

     Zdobędziesz umiejętności w:

–       pracowni rękodzieła

–       pracowni kroju i szycia

–       pracowni ceramicznej

–       pracowni plastycznej

–       pracowni umiejętności społecznych

–       pracowni kulinarnej

     Zajęcia praktyczne zrealizujesz w:

–       warsztatach terapii zajęciowej

–       domach pomocy społecznej

–       środowiskowych domach

samopomocy

–       przedszkolu integracyjnym

szpitalnym oddziale rehabilitacji

w neurologiii psychiatrii

     Możesz podjąć pracę w:

–       warsztatach terapii zajęciowej

–       domach pomocy społecznej

–       szpitalnych oddziałach rehabilitacji

w neurologii i psychiatrii

–       środowiskowych domach

samopomocy

–       innych placówkach pomocy społecznej

Szkoła jest bezpłatna i przyjmujemy bez ograniczeń wiekowych.