Szkoła jest bezpłatna i przyjmujemy bez ograniczeń wiekowych.

Rekrutacja Otwarta! Liczba miejsc ograniczona!
Zadzwoń po więcej informacji (22) 810-46-17 lub napisz na sekretariat@ckziu.waw.pl

Terapeuta zajęciowy – Opis zawodu

Terapeuta zajęciowy zajmuje się prowadzeniem terapii w procesie leczenia oraz rehabilitacji osób chorych oraz z niepełnosprawnością intelektualną w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałej niepełnosprawności.

Terapeuta zajęciowy to zawód, w którym stale rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Terapeuci mają bardzo szerokie możliwości zatrudnienia w placówkach wsparcia społecznego, domach opieki, oddziałach rehabilitacyjnych, placówkach  opieki nad osobami starszymi, z problemami psychicznymi, specjalistycznych ośrodkach dla dzieci i dorosłych
z niepełnosprawnością intelektualną.

W pracy terapeuty niezbędna jest umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi, cierpliwość, empatia,  odpowiedzialność, samodzielność, wrażliwość, życzliwość i takt.

Nauka  w zawodzie terapeuty zajęciowego skierowana jest do osób, które chcą uzyskać:

– dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

– kwalifikacje do wykonywania zawodu uznawane w całej Unii Europejskiej

– stabilną pracę w  stałych godzinach pracy,

– możliwość pracy w placówkach opieki zdrowotnej oraz placówkach wsparcia społecznego i edukacyjnych

Do dyspozycji naszych słuchaczy są doskonale wyposażone pracownie tematyczne m.in: arteterapeutyczną, kulinarną, krawiecką, garncarską.

Nauka w zawodzie poza teorią obejmuje również bezpłatne zajęcia praktyczne organizowane przez szkołę w potencjalnych, przyszłych miejscach pracy słuchaczy.

Absolwent, który ukończył kształcenie w zawodzie Terapeuta zajęciowy jest uprawniony do stawiania diagnozy terapeutycznej, planowania opieki i działań terapeutycznych.

     Zdobędziesz wiedzę z:

–       terapii zajęciowej

–       anatomii i fizjologii

–       psychologii, socjologii i pedagogiki

–       patologii z zarysem klinicznym chorób

–       rehabilitacji

Zdobędziesz umiejętności w:

–       pracowni rękodzieła

–       pracowni kroju i szycia

–       pracowni ceramicznej

–       pracowni plastycznej

–       pracowni umiejętności społecznych

–       pracowni kulinarnej

Zajęcia praktyczne zrealizujesz w:

–       warsztatach terapii zajęciowej

–       domach pomocy społecznej

–       środowiskowych domach samopomocy

–       przedszkolu integracyjnym szpitalnym oddziale rehabilitacji w neurologiii psychiatrii

Terapeuta zajęciowy – Czas trwania nauki

Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

 

Terapeuta zajęciowy – Egzamin zawodowy

Słuchacze IV semestru przystępują do egzaminu zawodowego, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.  Medyczna Szkoła Policealna nr 4 jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym, dzięki temu słuchacze zdają egzamin zawodowy na terenie szkoły, w pracowniach w których uczą się.

     Uzyskany tytuł zawodowy

Terapeuta zajęciowy

 

Terapeuta zajęciowy – Perspektywy pracy

Terapeuta zajęciowy  – absolwenci Szkoły, mają szerokie perspektywy pracy zawodowej.

Najczęściej podejmują pracę w:

  • warsztatach terapii zajęciowej;
  • domach pomocy społecznej;
  • domach małego dziecka;
  • rodzinnych domach dziecka;
  • pogotowiach opiekuńczych;
  • przedszkolach (w pierwszej grupie rozwojowej);
  • sanatoriach dziecięcych;
  • dziecięcych oddziałach szpitalnych;
  • lub prowadzą własną działalność gospodarczą, opiekując się dziećmi w ich domach rodzinnych.

Na rynku pracy istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na naszych absolwentów, kończąc naszą szkołę powinieneś łatwo znaleźć satysfakcjonującą i stabilną pracę w zawodzie.

W naszej szkole nie podpisujesz żadnej umowy, jesteśmy placówką publiczną, bezpłatną, wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS i  MOPS.
U nas kształcą się również studenci i osoby pracujące zawodowo, które chcą uzupełnić kwalifikacje lub zdobyć nowy zawód.
Aby uczyć się w Medyku nie musisz rezygnować ze studiów lub z życia zawodowego!

Nabór dwa razy w roku.