Szkoła jest bezpłatna i przyjmujemy bez ograniczeń wiekowych.

Rekrutacja Otwarta! Liczba miejsc ograniczona!
Zadzwoń po więcej informacji (22) 810-46-17 lub napisz na sekretariat@ckziu.waw.pl

 

Technik sterylizacji medycznej – Opis zawodu

Technik sterylizacji medycznej to osoba specjalizująca się w utrzymywaniu w czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.
Słuchacze kierunku technik sterylizacji medycznej, kształcący się w Medycznej Szkole Policealnej nr 4 zdobywają wiedzę z zakresu dekontaminacji wyrobów medycznych. Dekontaminacja to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, prowadzące do uzyskania wyrobu sterylnego, w pełni bezpiecznego dla pacjenta.

Słuchacze uczą się mycia i dezynfekcji manualnej narzędzi, przygotowywania roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych; poznają zasady mycia i dezynfekcji maszynowej, obsługi myjni-dezynfektorów oraz kontroli tych procesów. Zdobywają wiedzę z zakresu budowy instrumentarium medycznego łącznie z umiejętnością jego demontażu i montażu.

Kontrolują sprzęt pod względem jakościowym i ilościowym, pakietują narzędzia, bieliznę operacyjną oraz sterylizują przygotowane pakiety różnymi metodami. Wdrażają się do obsługi sterylizatorów i kontroli procesu sterylizacji oraz prowadzenia dokumentacji wszystkich wykonywanych czynności.

W pracy technika sterylizacji medycznej niezbędna jest umiejętność pracy zespołowej, dokładność, cierpliwość, rzetelność, spostrzegawczość, odpowiedzialność, samodzielność, uczciwość, przestrzeganie zasad higieny. Dodatkowym atutem będzie umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku.

Zadania zawodowe:

 • rozróżnianie rodzajów sterylizacji medycznej i kwalifikowanie do różnych procesów oczyszczania, dezynfekcji i sterylizacji,
 • stosowanie środków chemicznych używanych w technologiach dekontaminacji
 • obsługiwanie urządzeń myjąco-dezynfekcyjnych,
 • samodzielne  przeprowadzanie procesu sterylizacji w urządzeniach stanowiących wyposażenie zakładów opieki zdrowotnej,
 • przeprowadzanie kontroli procesów dekontaminacji,
 • prowadzenie dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji

 

Technik sterylizacji medycznej – Czas trwania nauki

Nauka trwa 1 rok ( 2 semestry)


Technik sterylizacji medycznej to nowy zawód medyczny. Odpowiada za prawidłowo przeprowadzony proces sterylizacji i dezynfekcji w celu wyeliminowania zakażeń, w placówkach medycznych, gabinetach stomatologicznych, gabinetach kosmetycznych, studiach tatuażu. Technik sterylizacji medycznej realizuje zadania dotyczące dezynfekcji i sterylizacji medycznej.

 

Technik sterylizacji medycznej – Egzamin zawodowy

Słuchacze II semestru przystępują do egzaminu zawodowego, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Medyczna Szkoła Policealna nr 4 jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym, dzięki temu słuchacze zdają egzamin zawodowy na terenie szkoły, w pracowniach w których uczą się.

 

     Uzyskany tytuł zawodowy

Technik sterylizacji medycznej

 

Technik sterylizacji medycznej – Opis zawodu

Technicy sterylizacji medycznej – absolwenci Szkoły, mają szerokie perspektywy pracy zawodowej. Najczęściej podejmują pracę w:

 • szpitalach – Centralnych Sterylizatorniach;
 • zakładach opieki zdrowotnej – gabinetach zabiegowych;
 • pracowniach endoskopowych;
 • pracowniach mikrobiologicznych;
 • zakładach produkcji sterylnych wyrobów;
 • gabinetach stomatologicznych;
 • gabinetach chirurgii stomatologicznej;
 • gabinetach kosmetycznych;
 • salonach tatuażu.

Na rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na naszych absolwentów, kończąc naszą szkołę powinieneś łatwo znaleźć satysfakcjonującą Cię pracę w zawodzie.

W naszej szkole nie podpisujesz żadnej umowy, jesteśmy placówką publiczną, bezpłatną, wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS i  MOPS. U nas kształcą się również studenci i osoby pracujące zawodowo, które chcą uzupełnić kwalifikacje lub zdobyć nowy zawód.

Aby uczyć się w Medyku nie musisz rezygnować ze studiów lub z życia zawodowego!

Nabór dwa razy w roku.