Technik elektroradiolog

Strona główna/Zawody kształcenia/Technik elektroradiolog
Technik elektroradiolog 2015-02-20T10:44:55+00:00

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

 

Nauka trwa 2,5 roku (5 semestrów)

 Zdobędziesz wiedzę z:

–       anatomii i fizjologii człowieka

–       patologii

–       radiodiagnostyki

–       diagnostyki obrazowej

–       diagnostyki elektromedycznej

–       radioterapii

–       psychologii

–       podstawy prawa

 Zdobędziesz umiejętności w:

–       pracowni anatomii radiologicznej

–       pracowni radioterapii

–       pracowni elektrokardiografii

–       pracowni mammografii

–       pracowni rentgenografii

–       pracowni audiologii

–       pracowni EEG

 Będziesz mógł podjąć pracę w:

–       publicznych i niepublicznych

placówkach służby zdrowia

–       prywatnych klinikach

–       pracowniach rentgenografii

–       pracowniach diagnostyki obrazowej

–       pracowniach diagnostyki

elektromedycznej (EKG, EEG,

audiologii)

–       tomografii komputerowej

–       rezonansu magnetycznego

–       radiologii zabiegowej

–       radioterapeutycznych pracowniach ośrodków onkologicznych

Szkoła jest bezpłatna i przyjmujemy bez ograniczeń wiekowych.