Rekrutacja Otwarta! Liczba miejsc ograniczona!
Zadzwoń po więcej informacji (22) 810-46-17 lub napisz na sekretariat@ckziu.waw.pl

Technik elektroradiolog – Opis zawodu

Technik elektroradiolog świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Zajmuje się wykonywaniem badań obrazowych, elektromedycznych oraz radioterapią.

Technicy elektroradiolodzy pracują w zakładach opieki zdrowotnej. W pracy korzystają z wiedzy z zakresu metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma i neutronowe, a także pole magnetyczne i ultradźwięki.

Zadaniem technika elektroradiologa jest również  zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa pacjentowi podczas wykonywania procedur diagnostycznych i terapeutycznych. Technik elektroradiolog współpracuje także w procesie archiwizowania otrzymanych danych diagnostycznych i ich obróbce. W pracy zawodowej technik elektroradiolog współpracuje z różnymi specjalistami w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej czy radioterapii.
Na ryku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na naszych absolwentów, którzy są wszechstronnie przygotowani do pracy w zawodzie.

 Zdobędziesz wiedzę z:

–       anatomii i fizjologii człowieka

–       patologii

–       radiodiagnostyki

–       diagnostyki obrazowej

–       diagnostyki elektromedycznej

–       radioterapii

–       psychologii

–       podstawy prawa

Technik elektroradiolog – dziennie – czas trwania

2,5 roku – pięć semestrów

 

Technik elektroradiolog – Egzamin

Słuchacze V semestru przystępują do egzaminu zawodowego, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.  Medyczna Szkoła Policealna nr 4 jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym, dzięki temu słuchacze zdają egzamin zawodowy na terenie szkoły, w pracowniach w których się uczą.

     Uzyskany tytuł

Technik elektroradiolog

 

Technik elektroradiolog – perspektywy pracy

Technicy elektroradiolodzy  mogą być zatrudnieni w:

  • szpitalach w pracowniach: rentgenowskich (RTG), tomografii komputerowej (CT), rezonansu magnetycznego (MR), ultrasonografii (USG), stomatologicznej, mammografii, radiologii naczyniowej, radiologii interwencyjnej, medycyny nuklearnej, hemodynamiki, densytometrii kostnej, elektrokardiografii (EKG), prób wysiłkowych,  elektroencefalografii (EEG), pracowni elektromiografii (EMG),
    audiometrii, spirometrii)
  • przychodniach;
  • sanatoriach;
  • Inspekcji Sanitarno –Epidemiologicznej
  • laboratoriach dozymetrii indywidualnej i środowiskowej.

Na rynku pracy istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na naszych absolwentów, kończąc naszą szkołę powinieneś łatwo znaleźć satysfakcjonującą i stabilną  pracę w zawodzie.

W naszej szkole nie podpisujesz żadnej umowy, jesteśmy placówką publiczną, bezpłatną, wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS i  MOPS.
U nas kształcą się również studenci i osoby pracujące zawodowo, które chcą uzupełnić kwalifikacje lub zdobyć nowy zawód.
Aby uczyć się w Medyku nie musisz rezygnować ze studiów lub z życia zawodowego!

Nabór dwa razy w roku.

 

 Będziesz mógł podjąć pracę w:

–       publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia

–       prywatnych klinikach

–       pracowniach rentgenografii

–       pracowniach diagnostyki obrazowej

–       pracowniach diagnostyki elektromedycznej (EKG, EEG, audiologii)

–       tomografii komputerowej

–       rezonansu magnetycznego

–       radiologii zabiegowej

–       radioterapeutycznych pracowniach ośrodków onkologicznych

Szkoła jest bezpłatna i przyjmujemy bez ograniczeń wiekowych.