Protetyk słuchu

Protetyk słuchu 2015-02-20T10:17:35+00:00

Nauka trwa 2 lata (4 semestry)


Zadania zawodowe:

 • diagnozowanie ubytku słuchu pacjenta,
 • dobieranie odpowiednich aparatów słuchowych do określonego ubytku słuchu,
 • dopasowywanie wkładek usznych różnych typów,
 • sprawowanie opieki akustycznej nad pacjentami z aparatami słuchowymi,
 • wybieranie, dostarczanie i dopasowywanie aparatów słuchowych,
 • instruowanie pacjentów o posługiwaniu się aparatem słuchowym, akcesoriami  i innym sprzętem do protezowania i ochrony słuchu,
 • wykonywanie podstawowych napraw  i wymiany elementów aparatów słuchowych,
 • wykonywanie i dopasowywanie wkładki usznej i urządzenia do indywidualnej ochrony słuchu,
 • sprawowanie opieki protetycznej nad pacjentem i jego rodziną w okresie użytkowania aparatu,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Perspektywy  pracy:

 • gabinety protetyki słuchu,
 • gabinety audiologiczne,
 • pracownie otoplastyczne,
 • pracownie serwisu technicznego sprzętu audioprotetycznego,
 •   samodzielna działalność gospodarcza.

Szkoła jest bezpłatna i przyjmujemy bez ograniczeń wiekowych.