Szkoła jest bezpłatna i przyjmujemy bez ograniczeń wiekowych.

Rekrutacja Otwarta! Liczba miejsc ograniczona!
Zadzwoń po więcej informacji (22) 810-46-17 lub napisz na sekretariat@ckziu.waw.pl

.

Protetyk Słuchu – Opis zawodu

Protetyk słuchu – to pracownik służby zdrowia, którego głównym obszarem zainteresowań jest narząd słuchu.

Zawód protetyka słuchu wymaga wszechstronnej wiedzy i wysokich kwalifikacji z wielu dziedzin nauki: medycyny, elektroniki, psychologii, akustyki, fizyki, matematyki, jak również i marketingu. Protetyk słuchu zajmuje się osobami niedosłyszącymi i osobami z podejrzeniem niedosłuchu. Jednym z zadań protetyka słuchu jest wykonywanie specjalistycznych badań słuchu. W przypadku potrzeby protezowania protetyk musi dokonać odpowiedniego wyboru i dopasowania aparatu słuchowego do potrzeb pacjenta, jak również jego możliwości manualnych, które są bardzo ważne w obsłudze takiego urządzenia. Następnie pobiera odlew ucha, według którego produkuje się wkładkę uszną do aparatu zausznego lub obudowę do aparatu wewnątrzusznego.

Słuchacze kierunku protetyk słuchu, kształcący się w Medycznej Szkole Policealnej nr 4,  zdobywają wiedzę z zakresu wykonywania badań słuchu u dorosłych i dzieci, analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby protezowania, dobierania i dopasowywania aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie oraz  sprawowania opieki audioprotetycznej po doborze aparatów słuchowych.

W pracy protetyka słuchu niezbędne są takie cechy jak odpowiedzialność, umiejętność logicznego myślenia, dobra pamięć. Ważne są umiejętności społeczne takie jak umiejętność słuchania i porozumiewania się z pacjentami, cierpliwość, fachowość i empatia. W zawodzie protetyka słuchu niezmiernie ważna jest także dokładność i zdolności manualne. Protetyk słuchu powinien być spostrzegawczy, posiadać umiejętność łączenia faktów. Wskazane jest także analizowanie i interpretowanie danych dotyczących pacjenta i jego potrzeb w zakresie zaopatrzenia w środki techniczne wspomagające słuch.

Protetyk Słuchu – Czas trwania nauki

2 lata – cztery semestry

Protetyk Słuchu – Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy, organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Medyczna Szkoła Policealna nr 4 jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym, dzięki temu słuchacze zdają egzamin zawodowy na terenie szkoły, w pracowniach przedmiotowych.

     Uzyskany tytuł zawodowy

                     Protetyk słuchu

 

Protetyk słuchu – absolwenci Szkoły mogą podjąć pracę w:

 • specjalistycznych placówkach leczenia niedosłuchu;
 • gabinetach protetyki słuchu;
 • gabinetach audiologicznych;
 • pracowniach otoplastyki;
 • serwisach naprawy aparatów słuchowych;
 • samodzielnej działalności gospodarczej.

Na rynku pracy istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na naszych absolwentów, kończąc naszą szkołę powinieneś łatwo znaleźć satysfakcjonującą i stabilną pracę w zawodzie.

W naszej szkole nie podpisujesz żadnej umowy, jesteśmy placówką publiczną, bezpłatną, wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS i  MOPS. 
U nas kształcą się również studenci i osoby pracujące zawodowo, które chcą uzupełnić kwalifikacje lub zdobyć nowy zawód.

Aby uczyć się w Medyku nie musisz rezygnować ze studiów lub z życia zawodowego!

Zadania zawodowe:

 • diagnozowanie ubytku słuchu pacjenta,
 • dobieranie odpowiednich aparatów słuchowych do określonego ubytku słuchu,
 • dopasowywanie wkładek usznych różnych typów,
 • sprawowanie opieki akustycznej nad pacjentami z aparatami słuchowymi,
 • wybieranie, dostarczanie i dopasowywanie aparatów słuchowych,
 • instruowanie pacjentów o posługiwaniu się aparatem słuchowym, akcesoriami  i innym sprzętem do protezowania i ochrony słuchu,
 • wykonywanie podstawowych napraw  i wymiany elementów aparatów słuchowych,
 • wykonywanie i dopasowywanie wkładki usznej i urządzenia do indywidualnej ochrony słuchu,
 • sprawowanie opieki protetycznej nad pacjentem i jego rodziną w okresie użytkowania aparatu,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji.