Szkoła jest bezpłatna i przyjmujemy bez ograniczeń wiekowych.

Rekrutacja Otwarta! Liczba miejsc ograniczona!
Zadzwoń po więcej informacji (22) 810-46-17 lub napisz na sekretariat@ckziu.waw.pl

.

Ortoptystka – Opis zawodu

Głównym obszarem zainteresowań Ortoptysty jest narząd wzroku.  Ortoptyści zajmują się diagnozą i rehabilitacją wybranych funkcji wzrokowych. Główne problemy wzrokowe, którymi zajmuje się ortoptysta to zez i niedowidzenie, jak również zaburzenia widzenia obuocznego i zaburzenia ruchomości gałek ocznych. Ortoptyści wykonują oraz asystują w wielu badaniach okulistycznych dotyczących:
• utraty widzenia (np. niedowidzenie, zmiany patologiczne),
• zaburzeń gałkoruchowych (np. zez, oczopląs, porażenia nerwów),
• diplopii patologicznej (np. choroby, urazy),
• diagnozy chorób narządu wzroku (np. jaskra, zaćma, AMD),
• doboru korekcji wady refrakcji (np. okulary, soczewki kontaktowe).
Ortoptyści dokonują oceny stanu widzenia obuocznego pacjenta, opracowują indywidualne zestawy ćwiczeń ortoptycznych, prowadzą rehabilitację narządu wzroku. Wspomagają osoby z problemami wzrokowymi  również poprzez dobór pomocy optycznych i nieoptycznych.

Ortoptystka – Czas trwania

Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Ortoptystka – Egzamin

Egzamin zawodowy, organizowany w Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną pod koniec IV semestru nauki.

Uzyskany tytuł

Ortoptystka

 

Ortoptystka – Perspektywy  pracy

Ortoptyści mają możliwość podjęcia pracy w:

 • gabinetach leczenia zeza,
 • szpitalnych i klinicznych oddziałach okulistycznych,
 • gabinetach pleoptyczno-ortoptycznych,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej dotyczącej świadczenia usług medycznych w zakresie ortoptyki.

Na rynku pracy istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na naszych absolwentów, kończąc naszą szkołę powinieneś łatwo znaleźć satysfakcjonującą i stabilną pracę w zawodzie.

W naszej szkole nie podpisujesz żadnej umowy, jesteśmy placówką publiczną, bezpłatną, wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS i  MOPS. U nas kształcą się również studenci i osoby pracujące zawodowo, które chcą uzupełnić kwalifikacje lub zdobyć nowy zawód.

Aby uczyć się w Medyku nie musisz rezygnować ze studiów lub z życia zawodowego!

Nabór dwa razy w roku.

Zadania zawodowe:

 • wykonywanie badania ortoptyczne i określone badania okulistyczne;
 • prowadzenie  ćwiczenia w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego;
 • wykonywanie szczegółowych badań strabologicznych;
 • wykonywanie ćwiczeń mięśni ocznych;
 • obserwowanie reakcji dzieci na stosowane zabiegi;
 • dobieranie pomocy optycznych i nieoptycznych;
 • komunikowanie się z pacjentem, lekarzem okulistą i zespołem terapeutycznym;
 • prowadzenie  działania w zakresie profilaktyki ortoptycznej i okulistycznej.