Ortoptystka

Ortoptystka 2015-02-20T10:10:49+00:00

Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Zadania zawodowe:

  • wykonywanie badania ortoptyczne i określone badania okulistyczne;
  • prowadzenie  ćwiczenia w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego;
  • wykonywanie szczegółowych badań strabologicznych;

      ·    wykonywanie ćwiczeń mięśni ocznych;

      ·    obserwowanie reakcji dzieci na stosowane zabiegi;

  • dobieranie pomocy optycznych i nieoptycznych;
  • komunikowanie się z pacjentem, lekarzem okulistą i zespołem terapeutycznym;
  • prowadzenie  działania w zakresie profilaktyki ortoptycznej i okulistycznej.

 Perspektywy  pracy:

  • gabinety leczenia zeza;
  • szpitalne i kliniczne oddziały okulistyki;
  • gabinety pleoptyczno-ortoptyczne;
  • własna działalność gospodarcza dotyczącą świadczenia usług medycznych w zakresie ortoptyki.

Szkoła jest bezpłatna i przyjmujemy bez ograniczeń wiekowych.