Szkoła jest bezpłatna i przyjmujemy bez ograniczeń wiekowych.

Rekrutacja Otwarta! Liczba miejsc ograniczona!
Zadzwoń po więcej informacji (22) 810-46-17 lub napisz na sekretariat@ckziu.waw.pl

.

Opiekunka dziecięca – Opis zawodu

Opiekunka dziecięca, to osoba sprawująca fachową opiekę i profesjonalnie wspierająca wszechstronny rozwój małego dziecka.

Słuchaczki kierunku opiekunka dziecięca, kształcące się w Medycznej Szkole Policealnej nr 4  zdobywają wiedzę z zakresu rozwoju dziecka w pierwszych latach życia oraz poznają tradycyjne i nowoczesne metody pielęgnowania i stymulowania rozwoju małego dziecka.

Uczą się profesjonalnego zaspokajania potrzeb biologicznych  i psychospołecznych dziecka, kształtowania pozytywnych cech jego osobowości oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami i zachowaniami.

Organizują atrakcyjne zabawy stymulujące wszechstronny rozwój psychomotoryczny dziecka, kształtują pozytywne nawyki oraz rozwijają wrażliwość artystyczną dzieci podczas zajęć plastyczno–technicznych, muzycznych a także prezentując dzieciom utwory literatury dziecięcej.

Absolwentki przygotowane są do pracy opiekuńczej zarówno  z dziećmi zdrowymi, rozwijającymi się prawidłowo, a także z dziećmi chorymi oraz dziećmi z niepełnosprawnościami.

W pracy opiekunki dziecięcej niezbędna jest umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z małymi dziećmi, cierpliwość, empatia,  spostrzegawczość, odpowiedzialność, samodzielność, wrażliwość, życzliwość, uczciwość, takt. Bardzo pomocne jest radosne usposobienie oraz zdolności muzyczne i plastyczno-techniczne.

 

Opiekunka dziecięca – Czas trwania nauki

Nauka trwa 2 lata  (4 semestry)

 

Opiekunka dziecięca – Egzamin zawodowy

Słuchacze IV semestru przystępują do Egzaminu zawodowego, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.  Medyczna Szkoła Policealna nr 4 jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym, dzięki temu słuchacze zdają egzamin zawodowy na terenie szkoły, w pracowniach w których uczą się.

     Uzyskany tytuł zawodowy

                     Opiekunka dziecięca


Zadania zawodowe:

 • poznanie indywidualnych właściwości i tempa rozwoju dziecka,
 • stymulowanie rozwoju dziecka,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru dziecka,
 • kształtowanie u dzieci społecznie pożytecznych przyzwyczajeń i nawyków,
 • kształtowanie właściwej aktywności i samodzielności dziecka w czynnościach codziennych i w zabawie,
 • zaspokajanie potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka z jednoczesnym uwzględnianiem momentów wychowawczych i wytwarzania pozytywnego stosunku dziecka do tych czynności,
 • organizowanie prawidłowego trybu życia dziecka,
 • oddziaływanie wychowawcze i czuwanie nad rozwiązywaniemi utrzymaniem uczuciowego kontaktu z dzieckiem,
 • przygotowywanie odpowiednich do wieku dziecka zabawek i ich konserwacja,
 • oddziaływanie na środowisko domowe dziecka w kierunku szerzenia właściwych metod wychowania i pielęgnowania,
 • zapobieganie chorobom zakaźnym, udzielanie pierwszej pomocy
  w  nagłych wypadkach.

Opiekunka dziecięca – Perspektywy pracy po kursie

Opiekunki dziecięce – absolwentki Szkoły, mają szerokie perspektywy pracy zawodowej. Najczęściej podejmują pracę w:

 • żłobkach;
 • klubach dziecięcych;
 • domach małego dziecka;
 • rodzinnych domach dziecka;
 • pogotowiach opiekuńczych;
 • przedszkolach (w pierwszej grupie rozwojowej);
 • sanatoriach dziecięcych;
 • dziecięcych oddziałach szpitalnych;
 • lub prowadzą własną działalność gospodarczą, opiekując się dziećmi              w ich domach rodzinnych.

Na rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na naszych absolwentów, kończąc naszą szkołę powinieneś łatwo znaleźć satysfakcjonującą Cię pracę w zawodzie.

W naszej szkole nie podpisujesz żadnej umowy, jesteśmy placówką publiczną, bezpłatną, wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS i  MOPS. 
U nas kształcą się również studenci i osoby pracujące zawodowo, które chcą uzupełnić kwalifikacje lub zdobyć nowy zawód.

Aby uczyć się w Medyku nie musisz rezygnować ze studiów lub z życia zawodowego!

Nabór dwa razy w roku.