Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca 2015-03-12T15:18:36+00:00

Nauka trwa 2 lata  (4 semestry)


Zadania zawodowe:

 • poznanie indywidualnych właściwości i tempa rozwoju dziecka,
 • stymulowanie rozwoju dziecka,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru dziecka,
 • kształtowanie u dzieci społecznie pożytecznych przyzwyczajeń
  i nawyków,
 • kształtowanie właściwej aktywności i samodzielności dziecka
  w czynnościach codziennych i w zabawie,
 • zaspokajanie potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka
  z jednoczesnym uwzględnianiem momentów wychowawczych
  i wytwarzania pozytywnego stosunku dziecka do tych czynności,
 • organizowanie prawidłowego trybu życia dziecka,
 • oddziaływanie wychowawcze i czuwanie nad rozwiązywaniem
  i utrzymaniem uczuciowego kontaktu z dzieckiem,
 • przygotowywanie odpowiednich do wieku dziecka zabawek i ich konserwacja,
 • oddziaływanie na środowisko domowe dziecka w kierunku szerzenia właściwych metod wychowania i pielęgnowania,
 • zapobieganie chorobom zakaźnym, udzielanie pierwszej pomocy
  w  nagłych wypadkach.

Perspektywy  pracy:

 • żłobki,
 • domy małego dziecka,
 • rodzinne domy dziecka,
 • sanatoria,
 • oddziały szpitalne,
 • przedszkola (pierwsza grupa rozwojowa),
 • praktyka prywatna.

Szkoła jest bezpłatna i przyjmujemy bez ograniczeń wiekowych.