Opiekun Medyczny

Opiekun Medyczny 2015-02-20T10:15:21+00:00

Nauka trwa 1 rok (2 semestry)


Zadania zawodowe:

 • współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania
  i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną,
 • pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,
 • pomoc osobom starszym i niesamodzielnym w adaptacji
  do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych
  z przewlekłą chorobą lub starością,
 • udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie chorej
  lub niesamodzielnej oraz jej rodzinie,
 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • popularyzowanie  zachowań prozdrowotnych.

Perspektywy pracy:

 • ośrodki opiekuńcze,
 • hospicja,
 • stacjonarne zakłady opieki zdrowotnej,
 • zakłady opiekuńczo – lecznicze,
 • domy pomocy społecznej,
 • praktyka prywatna.

Szkoła jest bezpłatna i przyjmujemy bez ograniczeń wiekowych.