Szkoła jest bezpłatna i przyjmujemy bez ograniczeń wiekowych.

Rekrutacja Otwarta! Liczba miejsc ograniczona!
Zadzwoń po więcej informacji (22) 810-46-17 lub napisz na sekretariat@ckziu.waw.pl

.

Opiekun Medyczny – Opis zawodu

Opiekun medyczny to osoba odpowiedzialna za opiekę nad osobami chorymi i niesamodzielnymi. Jest to zawód zaufania publicznego.

Opiekunowie medyczni pracują z osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz przewlekle chorymi. Dbają o zaspokojenie potrzeb biologicznych i psychospołecznych podopiecznych, a także są dla nich wsparciem w trudnych chwilach. Są blisko pacjenta i spędzają z nim najwięcej czasu.

W pracy opiekuna medycznego niezbędna jest umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów zarówno z pacjentem, jego rodziną, jak i współpracownikami.

Przydatne cechy charakteru to: cierpliwość, empatia,  spostrzegawczość, odpowiedzialność, samodzielność, wrażliwość, życzliwość, uczciwość, takt. Bardzo pomocne jest radosne usposobienie. Słuchacze kierunku opiekun medyczny, kształcący się w Medycznej Szkole Policealnej nr 4 zdobywają wiedzę z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną oraz poznają tradycyjne i nowoczesne metody pielęgnowania i opieki nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.

Uczą się skutecznych metod komunikowania się w sytuacjach zawodowych oraz radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.  Ze względu na starzenie się społeczeństwa, z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych opiekunów medycznych. Absolwenci Szkoły są cenionymi członkami zespołów terapeutycznych, dbającymi o jak najwyższy poziom opieki.

 

 

Opiekun Medyczny – Czas trwania nauki

Od września 2021 r. zostaje wydłużony czas trwania nauki do 3 semestrów (1,5 roku) – wiąże się to z wyższymi kompetencjami przyszłych opiekunów medycznych.

 

 

Opiekun Medyczny – Egzamin zawodowy

Słuchacze ostatniego semestru przystępują do Egzaminu zawodowego, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.  Medyczna Szkoła Policealna nr 4 jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym, dzięki temu słuchacze zdają egzamin zawodowy na terenie szkoły, w pracowniach, w których uczą się.

Opiekun Medyczny – absolwenci Szkoły, mają szerokie perspektywy pracy zawodowej. Najczęściej podejmują pracę w:

  • instytucjach ochrony zdrowia, takich jak: szpitale, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze i opiekuńczo -lecznicze,
  • instytucjach pomocy społecznej: domach pomocy społecznej, domach spokojnej starości,
  • agencjach opiekuńczych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej,
  • prowadzą własną działalność gospodarczą, opiekując się osobami starszymi   lub niesamodzielnymi  w ich domach.

Na rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na naszych absolwentów, kończąc naszą szkołę powinieneś łatwo znaleźć satysfakcjonującą Cię pracę w zawodzie.

W naszej szkole nie podpisujesz żadnej umowy, jesteśmy placówką publiczną, bezpłatną, wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS i  MOPS.
U nas kształcą się również studenci i osoby pracujące zawodowo, które chcą uzupełnić kwalifikacje lub zdobyć nowy zawód.

Aby uczyć się w Medyku nie musisz rezygnować ze studiów lub z życia zawodowego!

Nabór dwa razy w roku.


Zadania zawodowe:

  • współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną,
  • pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,
  • pomoc osobom starszym i niesamodzielnym w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością,
  • udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie chorej lub niesamodzielnej oraz jej rodzinie,
  • udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego,
  • popularyzowanie  zachowań prozdrowotnych.