Aktualności

Strona główna/Aktualności

Aktualne plany zajęć

W zakładce słuchacz/absolwent zostały zamieszczone plany zajęć dla I klasy opiekuna medycznego oraz wszystkich klas kierunków zaocznych.

Ze względów organizacyjnych plany mogą ulec zmianie, prosimy o sprawdzenie planów przed zajęciami.

2021-09-08T19:32:17+00:00 wrzesień 8th, 2021|Aktualności|

Certyfikaty i Dyplomy

Zapraszamy Absolwentów

 

Medycznej Szkoły Policealnej Nr 4 prof. Edmunda Biernackiego w Warszawie,

którzy zdawali egzamin w sesji maj/lipiec 2021 r.,

po odbiór Certyfikatów Kwalifikacji Zawodowej i Dyplomów Zawodowych.
Certyfikaty i Dyplomy wydawane będą od 09 września 2021 r.

w sekretariacie szkoły za okazaniem dokumentu tożsamości.

2021-08-31T15:22:56+00:00 sierpień 31st, 2021|Aktualności|

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dla kierunków realizujących kształcenie w systemie dziennym lub stacjonarnym

1 września 2021r. o godzinie 10:00

Z powodu pandemii inauguracja roku szkolnego będzie miała formę spotkań słuchaczy poszczególnych kierunków z wychowawcami w klasach :

Technik elektroradiolog

sem I  i  sem III – godz. 10:00 – sala nr 42 – opiekun Beata Szewczyk / w zastępstwie spotkanie poprowadzi Ewa Pastor

sem V – godz. 10:00 – sala nr 44 – opiekun Magda Szelągowska-Mąka

Technik masażysta

sem I – godz. 10:00 – sala nr 34 – opiekun Agnieszka Jodłowska

sem III – godz. 10:00 – sala nr 9 – opiekun Anita Waszczuk

Opiekun medyczny

sem I – rozpoczęcie roku szkolnego 9 września 2021 o godzinie 15:30

2021-08-30T13:13:02+00:00 sierpień 30th, 2021|Aktualności|

Komunikat Dyrektora Szkoły

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 29 kwietnia 2021r. oraz przedstawionym harmonogramem powrotu uczniów do szkół:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach

Informuję, iż od 17- 30  maja 2021r.  nauka w szkole będzie odbywała się
w systemie hybrydowym.
Oznacza to, że 50% słuchaczy będzie miało zajęcia teoretyczne w szkole, pozostałe 50% – zajęcia w formie zdalnej, według opracowanych planów zajęć.  Praktyczna nauka zawodu będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach dla wszystkich klas.

Powrót wszystkich zajęć stacjonarnych w szkole planowane jest  od 31 maja 2021r.

 

Dorota Mystkowska

Dyrektor CKZiU

2021-05-04T11:29:01+00:00 Maj 4th, 2021|Aktualności|

Komunikat Dyrektora Szkoły

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021r.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-pracy-szkol-i-placowek-od-26-kwietnia-br–nauka-hybrydowa-dla-najmlodszych-uczniow-z-11-wojewodztw

Informuję, iż od 26.04.2021r.
Zostało przedłużone zdalne nauczanie w szkole
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
z wyjątkiem praktyk zawodowych oraz wybranych ćwiczeń praktycznych w pracowniach kształcenia zawodowego, które zostaną zorganizowane dla słuchaczy poszczególnych semestrów,
w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Szczegółowe plany zajęć praktycznych zostaną przekazane poszczególnym klasom przed zajęciami.

Dorota Mystkowska
Dyrektor CKZiU
w Warszawie

2021-04-23T21:03:50+00:00 kwiecień 23rd, 2021|Aktualności|