Aktualności

Strona główna/Aktualności

Komunikat Dyrektora Szkoły

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 29 kwietnia 2021r. oraz przedstawionym harmonogramem powrotu uczniów do szkół:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach

Informuję, iż od 17- 30  maja 2021r.  nauka w szkole będzie odbywała się
w systemie hybrydowym.
Oznacza to, że 50% słuchaczy będzie miało zajęcia teoretyczne w szkole, pozostałe 50% – zajęcia w formie zdalnej, według opracowanych planów zajęć.  Praktyczna nauka zawodu będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach dla wszystkich klas.

Powrót wszystkich zajęć stacjonarnych w szkole planowane jest  od 31 maja 2021r.

 

Dorota Mystkowska

Dyrektor CKZiU

2021-05-04T11:29:01+00:00 Maj 4th, 2021|Aktualności|

Komunikat Dyrektora Szkoły

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021r.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-pracy-szkol-i-placowek-od-26-kwietnia-br–nauka-hybrydowa-dla-najmlodszych-uczniow-z-11-wojewodztw

Informuję, iż od 26.04.2021r.
Zostało przedłużone zdalne nauczanie w szkole
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
z wyjątkiem praktyk zawodowych oraz wybranych ćwiczeń praktycznych w pracowniach kształcenia zawodowego, które zostaną zorganizowane dla słuchaczy poszczególnych semestrów,
w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Szczegółowe plany zajęć praktycznych zostaną przekazane poszczególnym klasom przed zajęciami.

Dorota Mystkowska
Dyrektor CKZiU
w Warszawie

2021-04-23T21:03:50+00:00 Kwiecień 23rd, 2021|Aktualności|

Komunikat Dyrektora Szkoły

Zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021r.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkoly-i-placowki-nadal-pracuja-zdalnie–przedluzenie-obowiazujacych-obostrzen-do-18-kwietnia

Informuję, iż  w dniach 12.04.2021r.18.04.2021r.

 

Wszystkie zajęcia w szkole,

w tym praktyczna nauka zawodu będą odbywać się zdalnie

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dorota Mystkowska

Dyrektor CKZiU

w Warszawie

2021-04-09T13:29:47+00:00 Kwiecień 9th, 2021|Aktualności|

Odbiór świadectw, certyfikatów i dyplomów zawodowych

Informujemy, że termin wydawania przez szkoły świadectw, certyfikatów i dyplomów zawodowych po sesji egzaminów z kwalifikacji zima-2021 został ustalony przez Dyrektora CKE w Harmonogramie (opublikowanym 20 sierpnia 2020 r., aktualizacja z dnia 8 stycznia 2021 r.) na dzień 8 kwietnia 2021 r.

2021-03-30T15:55:27+00:00 Marzec 30th, 2021|Aktualności|

Komunikat Dyrektora Szkoły

Zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia

Informuję, iż  w dniach 29.03.2021r.11.04.2021r.

 

Wszystkie zajęcia w szkole, w tym praktyczna nauka zawodu będą odbywać się zdalnie

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Dorota Mystkowska

Dyrektor CKZiU

w Warszawie

2021-03-27T21:15:26+00:00 Marzec 27th, 2021|Aktualności|

Komunikat Dyrektora Szkoły

Zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Edukacji i Nauki

z dnia 11 marca 2021r.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-zdalna-w-szkolach-nowe-zasady-organizacji-pracy-szkol-w-wybranych-wojewodztwach-od-15-do-28-marca

Informuję, iż  od 15.03.2021r.28.03.2021r.

Wszystkie zajęcia w szkole będą odbywać się zdalnie
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Na kierunkach dziennych- obowiązuje stały plan zajęć, przekazany na początku II semestru.

Dla słuchaczy kierunków zaocznych zajęcia w dniach 13- 14 marca 2021r.-odbędą się bez zmian, zaś na kolejne zjazdy plany zostaną opublikowane na stronie szkoły.

Słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ)- wszystkie zajęcia zdalne w dniach 20-21 marca 2021r.

Dorota Mystkowska

Dyrektor CKZiU

w Warszawie

2021-03-12T19:32:38+00:00 Marzec 12th, 2021|Aktualności|

Komunikat Dyrektora Szkoły

Zgodnie z przekazaną informacją na stronie  Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 stycznia 2021r.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach

Informuję, iż  od 18.01.2021r.

Zostało przedłużone zdalne nauczanie w szkole
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

z wyjątkiem praktyk zawodowych oraz wybranych ćwiczeń  praktycznych w pracowniach kształcenia zawodowego, które zostaną zorganizowane dla słuchaczy poszczególnych semestrów,
w  wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Szczegółowe plany zajęć są obecnie przygotowywane
i zostaną  przekazane poszczególnym klasom przed zajęciami.

Dorota Mystkowska

Dyrektor CKZiU

w Warszawie

2021-03-12T19:32:54+00:00 Styczeń 14th, 2021|Aktualności|