(22) 810 46 17 sekretariat@ckziu.waw.pl

DZIENNIK LEKCYJNY

BIBLIOTEKA
ON-LINE

Rozpoczęcie zajęć dla słuchaczy przyjętych na I semestr

Rozpoczęcie zajęć dla I semestru Technik masażysta odbędzie się w dniu 6 lutego 2024r. (wtorek),

o godzinie 15.45– spotkanie z opiekunem- sala 34, następnie zajęcia  do godziny 20.50.

Szczegółowy plan zajęć zostanie podany na spotkaniu.

Rozpoczęcie zajęć dla I semestru Opiekun medyczny  odbędzie się w dniu 7 lutego 2024r. (środa),

o godzinie 15.00– spotkanie z opiekunem- sala 34, następnie zajęcia  do godziny 20.50.

Szczegółowy plan zajęć zostanie podany na spotkaniu.