(22) 810 46 17 sekretariat@ckziu.waw.pl

DZIENNIK LEKCYJNY

BIBLIOTEKA
ON-LINE

ZAPRASZAMY DO MEDYKA!

Medyczna Szkoła Policealna nr 4 im. prof. Edmunda Biernackiego w Warszawie, rozpoczyna rekrutację na semestr zimowy.

W naborze zimowym roku 2023/2024 rekrutujemy na 4 kierunki kształcenia:

👍 TERAPEUTA ZAJĘCIOWY – nauka w trybie stacjonarnym trwa 2 lata (4

semestry)

👍 TECHNIK MASAŻYSTA – nauka w trybie dziennym lub stacjonarnym trwa 2 lata (4 semestry)

👍 ORTOPTYSTKA – nauka w trybie dziennym trwa 2 lata (4 semestry)

👍 OPIEKUN MEDYCZNY – nauka w trybie stacjonarnym trwa 1,5 roku (3

semestry)

    Więcej informacji o zawodach można zyskać w zakładce „ZAWODY KSZTAŁCENIA”, a także kontaktując się z sekretariatem szkoły osobiście lub telefonicznie.

Szkoła może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w kształceniu kadr medycznych, nowocześnie wyposażonymi pracowniami, bardzo wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych i przyjazną atmosferą.

Słuchaczem Medycznej Szkoły Policealnej nr 4 im. prof. Edmunda Biernackiego w Warszawie może zostać każdy, kto posiada minimum średnie wykształcenie (matura nie jest wymagana).

Szkoła kształci bezpłatnie, bez ograniczeń wiekowych.

Serdecznie zapraszamy