(22) 810 46 17 sekretariat@ckziu.waw.pl

DZIENNIK LEKCYJNY

BIBLIOTEKA
ON-LINE

INFORMACJA

Odbiór Dyplomów Zawodowych i Certyfikatów Kwalifikacji Zawodowej

dla absolwentów, którzy zdawali egzamin w sesji letniej

 od 11 września 2023r. /poniedziałek/ w sekretariacie szkoły

z ważnym dokumentem tożsamości.