(22) 810 46 17 sekretariat@ckziu.waw.pl

DZIENNIK LEKCYJNY

BIBLIOTEKA
ON-LINE

„Ortoptyka w trudnościach szkolnych” – kurs 24.09.2022 /sobota/

Szkolenie kierowane jest do:
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów SI, ortoptystów, optometrystów oraz innych specjalistów pracujących z dziećmi.

Kurs obejmuje 10 godzin dydaktycznych.

Koszt kursu 860 zł.

Prowadzące:
Wioleta Bogusławska – ortoptystka, terapeuta pedagogiczny,
pedagog poradni;
Anna Piłacik – ortoptystka, rehabilitant wzroku słabowidzących,
terapeuta pedagogiczny;

ZAPISY:

515 302 268

a.janicka@ckziu.waw.pl