Aktualności

„DOTKNIJ ZAWODU”

Informujemy, że od kwietnia 2017r. obowiązuje nowy system zapisów na

giełdę zawodów „DOTKNIJ ZAWODU”

Więcej informacji  – plik pdf

Odwołanie zajęć z wychowania fizycznego

Odwołanie zajęć z wychowania fizycznego w dniach 30.03-12.04.2017r.

W dniach 30.03-12.04.2017r. nie będzie zajęć z wychowania fizycznego,  z powodu choroby nauczyciela.

W czasie ich trwania  zostaną zorganizowane inne zajęcia, lub część z nich będzie odwołana.

W związku z powyższym szczegółowe informacje będą przekazywane na bieżąco przez wychowawców klas, oraz zamieszczane na tablicy ogłoszeń.

Zapraszamy Absolwentów

Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych
oraz Medycznej Szkoły Policealnej Nr 4 im. prof. Edmunda Biernackiego
w zawodzie: Opiekun medyczny i Technik elektroradiolog,
którzy zdawali egzamin w sesji styczeń/luty 2017 r.,
po odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Dyplomy wydawane będą od 03 kwietnia 2017 r. w sekretariacie szkoły
za okazaniem dokumentu tożsamości.

Targi Edukacyjne

Zapraszamy na nasze stoisko w Salonie Edukacyjnym Perspektywy

Serdecznie zapraszamy na Targi Edukacyjne w Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie  Stoisko nr 59

 

Kiermasz

Dnia 11 marca 2017r. / sobota / w godzinach 1230 – 1400 odbędzie się w szkole kiermasz odzieży medycznej.

Zapraszamy