ckziu

Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Warszawie zostało powołane

Uchwałą Nr 110/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013 r.  w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodach z Medycznej Szkoły Policealnej Nr 1 w Warszawie do Medycznej Szkoły Policealnej Nr 4  im. prof. Edmunda Biernackiego w Warszawie, likwidacji Medycznej Szkoły Policealnej Nr 1 w Warszawie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie.

Organem prowadzącym CKZiU jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

W skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wchodzą:

- Medyczna Szkoła Policealna nr 4 im. prof. Edmunda Biernackiego, kształcąca młodzież
w formie stacjonarnej

- Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych, kształcąca dorosłych w formie stacjonarnej
i zaocznej

- Centrum Kształcenia Ustawicznego , prowadzące kursy doskonalące i kwalifikacyjne.

KURSY w CKZiU

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą oferta kursów i szkoleń organizowanych w CKZiU TEMATYKA KURSÓW I SZKOLEŃ Warsztaty ceramiczne Kurs … Kontynuuj