ckziu

Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Warszawie zostało powołane

Uchwałą Nr 110/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013 r.  w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodach z Medycznej Szkoły Policealnej Nr 1 w Warszawie do Medycznej Szkoły Policealnej Nr 4  im. prof. Edmunda Biernackiego w Warszawie, likwidacji Medycznej Szkoły Policealnej Nr 1 w Warszawie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie.

Organem prowadzącym CKZiU jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Informujemy Absolwentów …

Informujemy Absolwentów Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych z kierunku: Opiekun medyczny ,którzy zdawali egzamin  w sesji zimowej styczeń/luty 2014 r. … Kontynuuj

Zakończenie roku szkolnego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego  w  Medycznej Szkole Policealnej dla Dorosłych odbędzie się 27 czerwca 2014r. /piątek/ o godzinie 1600 W Medycznej … Kontynuuj