W związku z trwającą akcją protestacyjną nauczycieli  i związaną z tym koniecznością odwołania części  zajęć, proszę na bieżąco śledzić stronę internetową szkoły oraz tablicę informacyjną, w celu zapoznania się ze zmianami w planie.

Dyrekcja CKZiU