Rekrutacja Otwarta! Liczba miejsc ograniczona!
Zadzwoń po więcej informacji (22) 810-46-17 lub napisz na sekretariat@ckziu.waw.pl

.

Nauka trwa 1 rok (2 semestry)


Zadania  zawodowe:

  • pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych (zakupy,  sprzątanie, gotowanie, pranie),
  • pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych  i niesamodzielnych,
  • udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia  i życia  podopiecznego,
  • mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie jego   zainteresowań,
  •  aktywizowanie podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej,
  •  doradzanie w zakresie planowania i organizowania gospodarstwa domowego,
  •  kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów   zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnychi prawnych podopiecznego,
  • inicjowanie pozytywnych relacji międzyludzkich w najbliższym otoczeniu   podopiecznego, a zwłaszcza z członkami jego rodziny.

Perspektywy pracy:

  • instytucje pomocy środowiskowej,
  • praktyka prywatna.

Szkoła jest bezpłatna i przyjmujemy bez ograniczeń wiekowych.