Rekrutacja Otwarta! Liczba miejsc ograniczona!
Zadzwoń po więcej informacji (22) 810-46-17 lub napisz na sekretariat@ckziu.waw.pl

.

Nauka trwa 2 lata  (4 semestry)


Zadania zawodowe:

 • pomoc i towarzyszenie człowiekowi w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej ( mycie, kapanie, ubieranie, czesanie, golenie, pomoc w słaniu łóżka, zmianie bielizny pościelowej, udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych lub aktywizujących, zaleconych przez lekarza bądź terapeutę ),
 • pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych                                  i niesamodzielnych,
 • aktywizowanie podopiecznego do zwiększenia jego samodzielności życiowej,
 • doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobów spędzania czasu wolnego,
 • mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań,
 • udzielanie pierwszej pomocy  w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego,
 • aktywne uczestniczenie w procesie rehabilitacji i aktywizacji podopiecznego oraz wykonywanie określonych zadań pod nadzorem lub na zlecenie lekarza bądź terapeuty,
 • kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego,
 • udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych

.

Perspektywy pracy:

 • domy opieki społecznej,
 • inne instytucje opiekuńcze.

Szkoła jest bezpłatna i przyjmujemy bez ograniczeń wiekowych.