Rekrutacja Otwarta! Liczba miejsc ograniczona!
Zadzwoń po więcej informacji (22) 810-46-17 lub napisz na sekretariat@ckziu.waw.pl


Nauka trwa 1 rok (2 semestry)


ZADANIA  ZAWODOWE

 • realizowanie usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • wspólnie z osobą niepełnosprawną tworzenie programu rehabilitacji,
 • podnoszenie jakość życia osoby niepełnosprawnej,
 • ułatwianie osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności dnia codziennego,
 • przyczynianie się do kształtowania samodzielności oraz tworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji,
 • świadczenie usług opiekuńczych w środowisku domowym osoby niepełnosprawnej,
 • diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier,
 • pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej, jego rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych.

Perspektywy pracy:

 • środowiskowe domy  samopomocy,
 • ośrodki wsparcia,
 • fundacje i stowarzyszenia.

Szkoła jest bezpłatna i przyjmujemy bez ograniczeń wiekowych.