W związku z wydaniem kolejnego komunikatu rządu o czasowym zawieszeniu funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, informujemy że zajęcia zdalne
w szkole ulegają przedłużeniu we wszystkich formach kształcenia do dnia
26 kwietnia 2020r., z wyłączeniem wiosennej przerwy świątecznej: 9-14 kwietnia 2020r.