Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie z dnia 18 maja 2020r

Strona główna/Aktualności/Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie z dnia 18 maja 2020r

Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie z dnia 18 maja 2020r

       w sprawie:  wprowadzenia  procedury bezpieczeństwa w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w czasie pandemii COVID-19,

na podstawie: Wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole oraz Wytycznych GIS – zajęcia praktyczne w szkole policealnej z dnia 15.05.2020

zarządzam, co następuje:

  • 1

         Wprowadza się procedurę bezpieczeństwa w Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Warszawie w czasie pandemii COVID -19 w brzmieniu stanowiącym załącznik  do niniejszego zarządzenia.

  • 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do odwołania.

Procedura bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 – do pobrania plik pdf

2020-05-24T22:16:22+00:00 Maj 24th, 2020|Aktualności|