Wytyczne MEiN, MZ i GIS dotyczące organizacji zajęć w szkole od 17.05.2021r.:

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych