V semestr technik elektroradiolog

Z powodu choroby nauczyciela, w dniach  08-29.10.2018r.  zajęcia
z przedmiotu Pracownia spirometrii będą odbywały się w piątki
w godz.: 7.15-08.45 (cała klasa).