W związku z decyzją MEN o ograniczeniu funkcjonowania szkoły
i placówek oświatowych,

Informujemy iż w dniach: 16 do 25 marca 2020 r. na teren budynku szkoły będą mogli wchodzić wyłącznie pracownicy administracji i obsługi oraz pracownicy poczty i przesyłek kurierskich.

Sekretariat szkoły będzie pełnił dyżur telefoniczny

Wszystkich zainteresowanych, w tym kandydatów do CKU zapraszamy do kontaktu pod numerem:

(22) 810-46-17 oraz za pomocą e-mail: sekretariat@ckziu.waw.pl

Nauczyciele CKZiU będą w stałym kontakcie ze słuchaczami i będą dostarczać im materiały edukacyjne drogą elektronicznej do samodzielnej nauki w domu.