Zajęcia dla uczniów przyjętych na I semestr
w zawodach: technik masażysta i ortoptystka (nabór zimowy), rozpoczną się od 27 stycznia 2017r. (piątek)
O godzinie 14.00 zapraszamy na pierwsze spotkanie organizacyjne z dyrekcją szkoły i opiekunami klas,
a następnie na zajęcia zgodnie z planami, zamieszczonymi w zakładce dla uczniów- plany zajęć- pliki do pobrania- dzienne.