Po rozpoczęciu roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się spotkanie z wychowawcami w klasach według harmonogramu zamieszczone poniżej.