Dnia 16 lutego (piątek) w godz. 900-1500

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie, Grenadierów 30a

odbędzie się

SPOTKANIE SIECI KREATYWNYCH DORADCÓW ZAWODOWYCH

Szczegółowe informacje można uzyskać u szkolnego doradcy zawodowego CKZiU: mbabis.doradca@onet.pl