Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 – szkoła zaoczna

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20 w Szkole Policealnej dla Dorosłych (szkoła zaoczna),

odbędzie się 14 września 2019 roku o godz. 8:45