W dniu 11 września 2021r odbędą się przed zajęciami  klasowe spotkania z opiekunami semestrów  w wyznaczonych salach.

Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce Słuchacz/Absolwent.