Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych

REKRUTACJA NA ROK SZK. 2019/2020

Prowadzimy nabór na kształcenie w zawodach:

 • protetyk słuchu –  nauka trwa 2 lata, zjazdy sobota – niedziela
 • technik sterylizacji medycznej – nauka trwa 1 rok,zjazdy sobota – niedziela
 • technik usług kosmetycznych – nauka trwa 2 lata, zjazdy sobota –niedziela
 • technik BHP – nauka trwa 1,5 roku, zjazdy sobota-niedziela
 • opiekun medyczny – nauka trwa 1 rok, zjazdy sobota – niedziela
 • opiekunka dziecięca – nauka trwa 2 lata,  zjazdy sobota – niedziela

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał,
 • wniosek o przyjęcie do szkoły na druku szkolnym ( do pobrania ) lub w sekretariacie szkoły,
 • zaświadczenie od lekarz Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie w sekretariacie),
 • książeczka zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych lub zaświadczenie z SANEPIDU z wynikami badań na nosicielstwo.
 • zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW,
 • 3 podpisane imieniem i nazwiskiem  zdjęcia ,

 

  

Dodatkowe  informacje można  uzyskać w sekretariacie słuchaczy, tel.:  (22) 810-46-17

Badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, oraz uczniów tych szkół, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, że badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, oraz uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych z terenu województwa mazowieckiego którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia wykonywane będą na podstawie stosownych umów zawartych przez MWOMP z siedzibą w Płocku i finansowane będą  z udzielonej przez Województwo Mazowieckie dotacji na organizację zadań z zakresu medycyny pracy. Badania te są bezpłatne zarówno dla badanej osoby, jak i wydającej skierowanie szkoły.

W załączeniu znajduje się szczegółowy wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia medyczne dla poszczególnych powiatów.

W roku bieżącym MWOMP z siedzibą w Płocku oraz oddziały w Warszawie i Radomiu wykonują również bezpłatnie przedmiotowe badania dla uprawnionych osób z terenu województwa mazowieckiego.

Załączniki do strony