REKRUTACJA NA ROK SZK. 2020/2021

 

Prowadzimy nabór na kształcenie w zawodach:

Kierunki dzienne

 • Technik elektroradiolog – nauka trwa 2,5 roku
 • Technik elektroniki i informatyki medycznej – nauka trwa 2 lata
 • Technik masażysta – nauka trwa 2 lata
 • Terapeuta zajęciowy – nauka trwa 2 lata
 • Ortoptystka – nauka trwa 2 lata

Kierunki zaoczne – zjazdy sobota-niedziela ( co 2 tygodnie)

 • Protetyk słuchu – nauka trwa 2 lata
 • Opiekun medyczny – nauka trwa 1rok
 • Opiekunka dziecięca – nauka trwa 2 lata
 • Opiekun w Domu Pomocy Społecznej – nauka trwa 2 lata
 • Technik sterylizacji medycznej – nauka trwa 1 rok
 • Technik usług kosmetycznych – nauka trwa 2 lata
 • Technik BHP – nauka trwa 1,5 roku

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał,
 • wniosek o przyjęcie do szkoły – druk na stronie www.ckziu.waw.pl   lub w sekretariacie szkoły,
 • zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie – skierowanie do w/w lekarza wydaje sekretariat szkoły
 • badanie na nosicielstwo – zaświadczenie z SANEPIDU z wynikami badań na nosicielstwo lub wpis do książeczki do celów sanitarno – epidemiologicznych
 • karta szczepień lub zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW B,
 • 2  podpisane imieniem i nazwiskiem  zdjęcia ,

Komplet dokumentów składamy w koszulce

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY –   do pobrania

Zapisz się do szkoły online –  Formularz online

 

Badania dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, wykonywane są w roku 2020 dla osób z terenu województwa mazowieckiego również w MWOMP w następujących lokalizacjach:

Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania „Uczniowie 2020” wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty i miasta na prawach powiatu

(stan na dzień 20 maja 2020 roku)

 

Załączniki do strony