Ruszyła rekrutacja na semestr zimowy 2017/2018 w CKZIU.
Sprawdź naszą ofertę kształcenia.  Oferujemy zarówno kierunki dzienne jak i zaocznie. Bezpłatnie, bez ograniczeń wiekowych. Nie wymagamy matury!

Dziennie: 

 • Ortoptystka  nauka od czwartku do soboty 2 lata
 • Technik masażysta – nauka od poniedziałku  do piątku i od czwartku do soboty 2 lata,

Zaocznie:

 • technik sterylizacji medycznej – nauka trwa 1 rok (zjazdy sobota – niedziela)
 • opiekun medyczny – nauka trwa 1 rok (zjazdy sobota – niedziela)

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał),
 • podanie o przyjęcie do szkoły na druku szkolnym  podanie  (do pobrania) lub w sekretariacie szkoły
 • kwestionariusz osobowy–kwestionariusz.doc (do pobrania) lub w sekretariacie szkoły
 • zaświadczenie od lekarz Medycyny Pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w szkole  w wybranym zawodzie (skierowanie wydawane jest  w sekretariacie szkoły) ,
 • aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno- epidemiologicznych,
 • zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW
 • 3 podpisane imieniem i nazwiskiem zdjęcia,
 • ksero dowodu tożsamości
 • Komplet dokumentów składamy w koszulce – do pobrania KwestionariuszPodanie

Dodatkowe  informacje można  uzyskać w sekretariacie słuchaczy, tel.:  (22) 810-46-17