Przedłużenie zajęć zdalnych do 24 maja 2020r.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020r.,zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19,

Informujemy iż wszystkie formy kształcenia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego będą odbywały się zdalnie do 24 maja 2020r.