W zakładce dla uczniów znajdują się aktualne Plany Zajęć na rok szkolny 2017/2018