W zakładce dla uczniów znajdują się zaktualizowane plany zajęć dla uczniów kierunków dziennych.