Zapraszamy do sekretariatu szkoły po odbiór
Świadectw Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie, Certyfikatów Kwalifikacji Zawodowych oraz Dyplomów Zawodowych
po przeprowadzonym egzaminie w sesji styczeń – luty 2022

od dnia  8 kwietnia 2022r.,  od godz. 8:30