Uczniowie klas pierwszych mogą odbierać legitymacje szkolne w sekretariacie szkoły.