Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
który odbył się w czerwcu 2017, będą udostępniane wyłącznie osobie zainteresowanej, za okazaniem dokumentu tożsamości
w sekretariacie szkoły od dnia 29.08.2017 w godzinach 9.00 – 15.00.