Uczniów klas II ER i III ER zapraszamy do sekretariatu po odbiór dozymetrów.